Rezerwacja wizyty

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0. Dzięki niej użytkownik może dokonać jego zastrzeżenia, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu.

Od 1 czerwca 2024 roku dla instytucji finansowych wchodzi obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki czy kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane, bo zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

W aplikacji mObywatel 2.0 użytkownik może:
• zastrzec swój numer PESEL,
• cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
• dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
• sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:
• pójść do lekarza,
• zrealizować receptę,
• kupić bilety lotnicze,
• załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:
• daty zastrzeżeń numeru PESEL,
• kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.
Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zgubiony lub skradziony dowód osobisty
Od 1 czerwca po zgłoszeniu w urzędzie gminy utraty dowodu osobistego, automatycznie zostanie zastrzeżony numer PESEL. Zastrzeżenie nie będzie miało wpływu na wyrobienie nowego dowodu osobistego, jednak nie zostanie automatycznie cofnięte z chwilą uzyskania nowego dokumentu.
W takim przypadku, jeśli chcemy cofnąć zastrzeżenie, należy zrobić to elektronicznie w aplikacji lub serwisie mObywatel albo stacjonarnie w dowolnym urzędzie gminy.

op. EJ, źródło: Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji z 28.05.2024 r.