Rezerwacja wizyty

Zgłoś źródła ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez jego właściciela lub zarządcę. Ma na to czas do 30 czerwca tego roku (dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021) albo 14 dni od nowo uruchomionego źródła.

Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej za pośrednictwem urzędu miasta. Najszybciej i najwygodniej zrobić to przez stronę www.zone.gunb.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Wypełniony papierowy formularz można przynieść do Biura Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej 3) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Więcej informacji: https://czysty.plock.eu/index.php/ochrona-powietrza/centralnabe oraz https://ceeb.gov.pl/

K. Kozłowski, źródło WKŚ