Rezerwacja wizyty

Zimą zadbajmy o koty żyjące na wolności

Co roku ogłaszamy w Płocku „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, z którego m.in. finansujemy zakup materiałów do budowy domków dla kotów żyjących na wolności.

Po uzyskaniu zgody właściciela terenu stawiamy je w miejscach wskazanych przez społecznych opiekunów, aktualnie jest ich 64. Przybędzie też 10 nowych, które budują, a uszkodzone naprawiają, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w ramach szkolnych praktyk.

Dzięki programowi zakupiliśmy w tym roku 26 tys opakowań suchej i mokrej karmy za blisko 79 tys. zł. Jest ona rozdysponowana wśród społecznych opiekunów kotów.

Aby zostać takim społecznikiem należy złożyć odpowiedni wniosek w BOK UMP. Pełnienie tej funkcji to również opieka polegająca m.in. na kierowaniu kotów wolno żyjących na zabiegi sterylizacji lub kastracji, odrobaczenia, szczepienia, odpchlenia czy leczenie. Swoje działania należy raz w roku potwierdzić zaświadczeniem z jednej z trzech organizacji pro zwierzęcych działających na terenie Płocka (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom ARKA, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS).

Każdy z nas może pomagać zimą tym „dzikim” czworonogom. I nie trzeba być zarejestrowanym opiekunem społecznym, żeby „Pomóc kotom przetrwać zimę”. Możemy pożywić karmą przeznaczoną dla kotów, zapewnić wodę do picia, a w razie potrzeby zabrać do weterynarza. Dobrą praktyką użytkowników aut stojących na parkingu jest sprawdzenie, przed uruchomieniem silnika, czy nie ogrzewa się na nim kot. Bo nasze dziko żyjące czworonogi są pożyteczne dla człowieka. Polują na gryzonie i zapobiegają ich nadmiernemu rozprzestrzenianiu się oraz roznoszeniu przez nich chorób, które są dla nas groźne.

E.Janiszewska