Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Zmiana miejsca przyjmowania wniosków 40+

Od dziś wnioski o przyznanie świadczenia w kwocie 40 zł dziennie za osobę można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Zgliczyńskiego 4 (a nie jak dotychczas przy pl. Dąbrowskiego 4). Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Przypominamy, że dofinansowanie przysługuje mieszkańcom, którzy zapewniają Ukraińcom bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Przyznawane jest na 60 dni i wypłacane z dołu za już udzielone wsparcie.

Do tej pory w Płocku złożono 182 wnioski, dotyczące 675 osób z Ukrainy, na kwotę prawie 700 tysięcy złotych.

Przed przyjściem do punktu najlepiej wypełnić wniosek. Dokumenty do pobrania:

 

ag