Rezerwacja wizyty

Zmiana siedziby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy, że od poniedziałku 10 października  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje w siedzibie Urzędu Miasta Płocka al. Piłsudskiego 6 pokój 201 (II piętro). Do 6 października Komisja będzie funkcjonowała w obecnym miejscu – przy ulicy Misjonarskiej 22.

Dni i godziny pracy Komisji nie ulegają zmianie:

poniedziałek, wtorek, środa – 15:30 – 18:30

czwartek – 10:00 – 13:00

Telefon informacyjny do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka 24 367 17 04.

K. Kozłowski