Młodzieżowa Rada Miasta Płocka

 


Młodzieżowa Rada Miasta Płocka jest reprezentacją młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Płocku. Celem działania jest upowszechnienie idei samorządności i postaw demokratycznych wśród młodych ludzi oraz zwiększenie ich aktywności obywatelskiej.

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Płocka


Młodzieżowa Rada Miasta Płocka – kadencja 2024 – 2026

Skład:

Patrowicz Jakub – Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Grodzicka Agata – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły
Maćkiewicz Piotr – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej
Balcerzak Dominika – Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Zespole Szkół Nr 5
Durczyk Maja – VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 5
Siudym Emil – Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego
Brzózka Zuzanna – Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. abpa. A. J. Nowowiejskiego
Koper Mikołaj – Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
Matusiak Jan – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego
Pohlubko Krystyna – Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera
Chliszcz Bartosz – Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu
Kwiatkowska Maja – Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika
Wierzchowska Helena – Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego
Ludwikowska Aleksandra Wiktoria – Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina
Korzeniewska Olga – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka
Tomkiewicz Olga – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
Skierkowski Konrad – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
Brudnicki Jan – II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor”
Wędzik Jakub – Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej
Olczak Maria – Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

_____________________________________________________________________________________

Obwieszczenia o sesjach

Obwieszczenie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Płocka

Na podstawie § 12 ust. 3 statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka uchwalonego Uchwałą nr 824/l/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. (dz. Urz. Woj. Mazow. Z 2018 r., poz. 8515, poz. 10567, z 2021 r., poz. 2759, z 2022 poz. 196) informuję, że I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Płocka, której obrady zostały przerwane zostanie wznowiona w dniu 1 lutego 2024 roku o godz. 900 w auli Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (I piętro).

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Płocka

/-/Piotr Maćkiewicz

_____________________________________________________________________________________

Protokoły z sesji

Protokół nr 1-I-2024 MRMP z dn. 12.01. i 1.02.2024r

Protokół nr 2 -II-2024 MRMP z dnia 21.02.2024

Protokół nr III-2024 MRMP z dnia 26.03.2024

_____________________________________________________________________________________


Poprzednie Młodzieżowe Rady Miasta Płocka