Młodzieżowa Rada Miasta Płocka – kadencja 2019 – 2021

Skład Młodzieżowej rady Miasta Płocka w kadencji 2019 – 2021: http://old.plock.eu/pl/sklad_mrmp.html


Obwieszczenia o posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta Płocka

Obwieszczenia o XIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 3 lutego 2020 r.

Obwieszczenia o XII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 15 stycznia 2020 r.

Obwieszczenia o IX sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 9 października 2019 r.

Obwieszczenia o VIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 3 września 2019 r.

Obwieszczenie o VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 16 maja 2019 r.

Obwieszczenie o V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 18 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie o IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 15 marca 2019 r.

Obwieszczenie o III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 15 lutego 2019 r.

Obwieszczenie o II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 22 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie o I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w dniu 11 stycznia 2019 r.


 

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Płocka


Uchwały podjęte przez Młodzieżową Radę Miasta Płocka:


 

Apel Młodzieżowej Rady Miasta Płocka do władz płockich szkół

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w trosce o życie i zdrowie społeczności szkolnych Płocka wystosowują niniejszy apel do władz szkół naszego miasta.

Żyjemy w rzeczywistości pandemicznej. Zaczęła się druga fala zachorowań. Mimo to, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił, iż pierwszego września zobaczymy się w szkołach. Nie będziemy kontestować tej decyzji, nie mamy zresztą na nią wpływu. Tym niemniej, powinniśmy się do niniejszej sytuacji najlepiej przystosować, by uniknąć ponownego zamykania szkół, chaosu z tym związanego oraz co najważniejsze – by ochronić zdrowie uczniów i pracowników szkół.

Stąd też, niezależnie od zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, apelujemy o przyjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa przez władze szkół:

  • Obowiązkowych maseczek, bądź przyłbic dla wszystkich uczniów i pracowników szkół. Wobec warunków technicznych szkół, ciasnych korytarzy i dużego tłoku jest to koniecznością. W przeciwnym wypadku zachorowania będą jak domino – jeden zarażony koronawirusem w danej szkole wystarczy, by zarazić kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt innych osób.
  • Bezwarunkowego otwierania wszystkich okien w szkołach. Samo wietrzenie klas po danej lekcji nie wystarczy. Wentylacja w szkołach – podobnie. W związku z tym, iż koronawirus przenosi się również drogą powietrzną, wystarczyłby jeden uczeń w klasie, by zarazić nauczyciela oraz swoich kolegów i koleżanki. Niniejszy postulat likwiduje również problem zaduchu i wysokiego stężenia dwutlenku węgla w klasach, który obniża zdolności kognitywne.
  • Wprowadzenia nakazu instalacji aplikacji ProteGoSAFE. Jeżeli wystarczająco dużo osób zainstaluje aplikacje, będzie ona skutecznym narzędziem walki z koronawirusem, poprzez mapowanie kontaktów między osobami. Jeżeli miało się kontakt z osobą zarażoną- aplikacja wysyła powiadomienia. W przypadku bardzo trudnych do ustalenia kontaktów między uczniami wprowadzenie nakazu zainstalowania tej aplikacji skutecznie ograniczy ilość zakażeń.
  • Wprowadzenia sankcji w przypadku niezastosowania się do niniejszych zasad. Narażanie życie i zdrowia społeczności szkolnej to nie jest zabawa. Wszyscy musimy się stosować do reguł życia pandemicznego, jeżeli mamy wrócić do szkoły. Sankcje, choć bez wątpienia nieprzyjemne, będą budowały odpowiedzialność za zdrowie publiczne.

W przypadku nieprzyjęcia niniejszych postulatów władze szkół będą odpowiedzialne moralnie za życie i zdrowie społeczności szkolnych. Nie jest to czas na półśrodki i udawanie, że pandemii nie ma, podczas gdy ilość zachorowań rośnie. Wręcz przeciwnie – z koronawirusem należy się zmierzyć. Powyższe postulaty pokazują drogę – jedyną, którą możemy powziąć, żeby ograniczyć zachorowania w płockich szkołach, kiedy do nich powrócimy we wrześniu.

Liczymy na to, że władze szkół okażą się odpowiedzialnością i rozsądkiem oraz zaakceptują postulaty płockiej młodzieży, której leży na sercu zdrowie i życie społeczności szkolnych.

Podpisano:

Michał Wyrębkowski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
Krystian Czechowicz, Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
Aleksander Dyka, Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
Oliwia Wyrzykowska, Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
Michał Rejner, Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Płocka

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Płocka:

Witold Adamek
Vannesa Boxberger
Daniel Brzeziński
Cyprian Cieszkowski
Mateusz Dębowski
Marcin Jaroniecki
Oliwier Nowak
Katarzyna Malinowska
Oliwia Ochocińska


 

Protokoły Młodzieżowej Rady Miasta Płocka