Plan nr 12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami C.K. Norwida, A. Asnyka, J. Słowackiego i K.I. Gałczyńskiego w Płocku

Uchwała Nr 414/XIX/99 Rady Miasta Płocka z 23 listopada 1999 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami C.K. Norwida, A. Asnyka, J. Słowackiego i K.I. Gałczyńskiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 15 lutego 2000 roku Nr 20, poz. 134

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 12 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 12 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur