Plan nr 14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku

Uchwała Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17 lutego 2001 roku Nr 22, poz. 194

Część planu dotycząca osiedla Borowiczki została zmieniona przez Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku (plan nr 66)
Część planu dotycząca osiedla Imielnica została zmieniona przez Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w płocku (plan nr 68) w związku z wydanym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Plan nr 14 obowiązuje tylko w części terenu 76.EE zgodnie z podanym zakresem obowiązywania planu.

Z pełną treścią Planu nr 14 zapoznać się można w zakładce plany nieobowiązujące.

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 14 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu – fragment dotyczący obowiązującego obszaru

Plan nr 14 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony przez Plan nr 68 – obowiązującym pozostał jedynie fragment planu wynikający z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego wydanego dla Planu nr 68

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar obowiązywania Planu nr 14

Plan nr 14 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur