Plan nr 16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1go Maja

Uchwała Nr 317/XXII/08 Rady Miasta Płocka z 18 marca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 14 czerwca 2008 roku Nr 99, poz. 3538

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 16 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 16 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur