Plan nr 2

Mpzp terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ul. Kalinową, Rzeczną, Różaną, Górną i Imielnicką w Płocku

Uchwała Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z 19 marca 1996 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ul. Kalinową, Rzeczną, Różaną, Górną i Imielnicką w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego w dniu 14 sierpnia 1996 roku Nr 5, poz. 65

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 2 - lokalizacja
Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu
Plan nr 2 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

  1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur