Plan nr 20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Saperską, Wyszogrodzką i Spółdzielczą

Uchwała Nr 990/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z 28 grudnia 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Saperską, Wyszogrodzką i Spółdzielczą, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2002 roku Nr 8, poz. 111

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 20 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 20 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur