Plan nr 21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zubrzyckiego w Płocku

Uchwała Nr 1041/L/02 Rady Miasta Płocka z 26 lutego 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zubrzyckiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17 marca 2002 roku Nr 71, poz. 1443

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 21 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 21 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur