Plan nr 22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Otolińską, istniejącą linią kolejową, ul. Graniczną oraz granicami działek Nr 16/1, 16/2, 16/3

Uchwała Nr 1067/LII/02 Rady Miasta Płocka z 26 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Otolińską, istn. linią kolejową, ul. Graniczną oraz granicami działek 16/1, 16/2, 16/3, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2002 roku Nr 148, poz. 3270

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 22 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 22 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur