Plan nr 29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ

Uchwała Nr 346/XIX/03 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lutego 2004 roku Nr 22, poz. 724

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 29 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 29 - rysunek 1 Plan nr 29 - rysunek 2 Plan nr 29 - rysunek 3
Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony w części przez Plan nr 60, Plan nr 65

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar jego obowiązywania

Plan nr 29 - aktualnie

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur