Plan nr 35

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku

Uchwała Nr 530/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z 28 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2004 roku Nr 194, poz. 5167

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 35 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 35 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony w części przez Plan nr 62

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar jego obowiązywania

Plan nr 35 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur