Plan nr 38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej

Uchwała Nr 641/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z 25 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 8 marca 2005 roku Nr 52, poz. 1272

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 38 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 38 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur