Plan nr 42

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku

Uchwała Nr 89/VII/07 Rady Miasta Płocka z 27 marca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 maja 2007 roku Nr 96, poz. 2367

Część planu została zmieniona przez Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego – Kutrzeby” w Płocku (plan nr 65) w związku z wydanym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Plan nr 42 obowiązuje tylko w części dotyczącej terenu MW zgodnie z podanym zakresem obowiązywania planu.

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 42 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu – fragment dotyczący obowiązującego obszaru

Plan nr 42 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony przez Plan nr 65 – obowiązującym pozostał jedynie fragment planu wynikający z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego dla Planu nr 65

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar obowiązywania Planu nr 42

Plan nr 42 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur