Plan nr 46

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ul. Ciechomickiej

Uchwała Nr 354/XXV/08 Rady Miasta Płocka z 24 czerwca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ulicy Ciechomickiej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 27 lipca 2008 roku Nr 126, poz. 4405

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 46 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 46 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur