Plan nr 47

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z 30 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23 listopada 2008 roku Nr 199, poz. 7419

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 47 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 47 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony w części przez Plan nr 67

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar jego obowiązywania

Plan nr 47 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur