Plan nr 50

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku

Uchwała Nr 719/LI/10 Rady Miasta Płocka z 25 maja 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 lipca 2010 roku Nr 142, poz. 3405

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 50 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 50 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur