Plan nr 61

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Wschód” w Płocku

Uchwała Nr 765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z 26 kwietnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2018 roku poz. 5083

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 61 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 61 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Dla planu w dniu 29 listopada 2018 roku został wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – zapoznaj się z treścią wyroku

 

Dla planu w dniu 22 marca 2019 roku został wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – zapoznaj się z treścią wyroku

 

Dla planu w dniu 27 kwietnia 2022 roku został wydany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – zapoznaj się z treścią wyroku

 

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar obowiązywania Planu nr 61

Plan nr 61 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur