Plan nr 67

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Nowickiego” w Płocku

Uchwała Nr 135/VII/2019 Rady Miasta Płocka z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Nowickiego” w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2019 roku poz. 6183

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

plan nr 67 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 67 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Dla planu w dniu 4 czerwca 2019 roku zostało wydane  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego – zapoznaj się z treścią rozstrzygnięcia

 

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur