Plan nr 8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku

Uchwała Nr 1098/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z 19 czerwca 1998 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego w dniu 18 września 1998 roku Nr 9, poz. 115

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 8 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 8 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

  1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur