Plan nr 9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku

Uchwała Nr 1033/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z 19 maja 1998 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego w dniu 31 lipca 1998 roku Nr 6, poz. 77

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 9 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 9 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony w części przez Plan nr 52

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar jego obowiązywania

Plan nr 9 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur