Profilaktyka raka jelita grubego

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024

Adresatami programu są osoby mieszkające w Płocku:

  • w wieku 50 lat i więcej niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • w wieku 40-65 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) – w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej,
które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego i nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.

Link do Programu –  Uchwała Nr 564/XXXIII/2021 z dnia 26.08.2021r.

Zakres świadczeń w ramach Programu obejmuje indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum oraz w zależności od potrzeb badanie kolonoskopowe diagnostyczne lub badanie kolonoskopowe z pobraniem wycinków do oceny histopatologicznej lub badanie kolonoskopowe z polipektomią. Istnieje możliwość wykonania kolonoskopii w znieczuleniu (analgosedacji), badanie z znieczuleniu wykonane będzie w oparciu o wskazania medyczne i uzależnione od decyzji lekarza.

Realizatorem Programu jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28.

Do Programu można zgłaszać się osobiście – Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock ul. Kościuszki 28, od poniedziałku do piątku w godz. 12:30-14:00 lub telefonicznie pod numerem: 662028232 od poniedziałku do piątku w godz. 12:30-14:00.