Poprzednia wersja strony Plock.eu

Dotacje na remonty przyznane

Rada Miasta po raz kolejny przyznała dotacje na remonty płockich nieruchomości. Dofinansowanie otrzymały 24 obiekty, w tym 14 zabytków oraz 11 budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Z miejskiej kasy na ten cel przeznaczono 1,373 mln zł. Dzięki tym środkom wykonane zostaną prace i roboty budowlane za ponad 3,652 mln zł. Będą to m.in. remonty dachów, elewacji, wymiana stolarki w kamienicach mieszkalnych położonych na Płockiej Starówce, a także w budynku dawnego kina „Dina”, w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Tumskiej oraz w tzw. „Grzybku” na terenie Szpitala św. Trójcy. Częściowo odbudowany zostanie budynek dawnej sali gimnastycznej na terenie zespołu kościelno-klasztornego mariawitów, w którym uruchomiona zostanie m.in. stołówka dla osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wykonana zostanie również konserwacja nagrobka wojewody Stanisława Krasińskiego w Bazylice Katedralne oraz restauracja polichromii plafonu i fasety w kościele farnym. Przyznane pieniądze pokryją ok. 45% kosztów kwalifikowanych poszczególnych remontów zabytków oraz ok. 30% pozostałych nieruchomości. Pieniądze z budżetu miasta wesprą remonty, które zostaną przeprowadzone przez prywatnych właścicieli, lokalnych przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, parafie.

Dotacje na remonty zabytków przyznawane są od 2006 roku, a na pozostałe nieruchomości położone na Specjalnej Strefie Rewitalizacji od 2018 roku. Dotychczas wykonano prace przy 126 budynkach za ponad 25,6 mln zł, z czego dofinansowanie miasta wyniosło ponad 10,4 mln zł. Przyznawane dotacje stanowią bodziec do inwestowania w nieruchomości, poprawiając ich stan techniczny oraz estetykę przestrzeni miejskiej.

Wykaz dotacji na remonty zabytków

Wykaz dotacji na remonty nieruchomości położonych na Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Poprzednia aktualność
«