Poprzednia wersja strony Plock.eu

Dotacje na remonty

Przypominamy, że do końca roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu miasta prac i robót budowlanych przy zabytkach oraz innych nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wnioski należy składać zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Nr 389/XXII/2020.

W przypadku pozostałych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr 390/XXII/2020.

Z miejskiej kasy może zostać dofinansowany m.in. remont elewacji, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej. Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Wnioskowane o dofinansowanie prace należy wykonać w roku 2021.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel.: 24 367 14 53, 24 367 17 68, e-mail: rewitalizacja@plock.eu

Zapraszamy do składania wniosków!

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»