Poprzednia wersja strony Plock.eu

Płock miasto z klimatem!

Płock został nagrodzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w konkursie „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”.

Konkurs zorganizowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kierując go do miast, które w ostatnich trzech latach zakończyły inwestycje o pozytywnym wpływie na ekologię oraz życie mieszkańców. Do konkursu można było zgłaszać najlepsze zrealizowane projekty, które służą ochronie klimatu lub adaptacji do zmian klimatu, w szczególności innowacyjne, nowoczesne i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomiczne rozwiązania. Przedsięwzięcia miały wpisywać się w co najmniej jeden z czterech obszarów tematycznych:

1.rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, w tym retencja wody;

2.zrównoważony transport;

3.gospodarka w obiegu zamkniętym;

4.zrównoważone budownictwo.

Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie dwóch inwestycji, po jednej z dwóch różnych obszarów. Decyzją Kapituły Konkursu w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, Płock znalazł się na podium, zajmując trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zajął Białystok, drugie Gdynia, a wyróżnienia otrzymały: Kraków, Gdańsk i Olsztyn.

Płock do konkursu zgłosił „Przebudowę alei Antoniego Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”, wpisującą się w rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencję wody, oraz „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej” zrealizowaną w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiadającą obszarowi zrównoważonego budownictwa. Inwestycje musiały m.in.: odpowiadać problemom środowiskowym oraz wyzwaniom związanym z ochroną klimatu lub adaptacją do zmian klimatu, wykazywać się efektami ekologicznymi, użytecznością dla społeczności lokalnej, czy trwałością i możliwością czerpania z niej korzyści społeczno-gospodarczych oraz ekologicznych w dłuższej perspektywie czasu.

Przypomnijmy zakres naszych przedsięwzięć.

W wyniku przebudowy al. A. Roguckiego powstała atrakcyjna przestrzeń publiczna, która stwarza warunki zarówno do odpoczynku w otoczeniu natury, jak i do korzystania z alternatywnych form przemieszczania – pieszo bądź rowerem. Posadzono ponad 165 tys. roślin, głównie gatunków rodzimych. Wprowadzono rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody: karmniki, poidła, budki dla ptaków, budki dla owadów, łąki kwietne. Wykonano użyteczne dla korzystających z tego miejsca elementy małej architektury, takie jak: kaskady wodne, ławki z oparciem, stację ładowania solarnego, zdrój wody pitnej, psie stacje, kosze na śmieci, czy stojaki na rowery. Zaprojektowana zieleń w oczywisty sposób przyczynia się do łagodzenia postępujących zmian klimatycznych (schładza otoczenie, filtruje powietrze czy pochłania hałas). Koszt przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej pozwoliła na ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Jednak przedsięwzięcie to ma większe znaczenie ze względów środowiskowych, gdyż przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto w wyniku przeprowadzonych prac remontowych poprawiły się warunki pracy i nauki bezpośrednich użytkowników obiektów oraz walory estetyczne i użytkowe budynków. Modernizacją objęto w sumie 24 obiekty, takie jak: żłobek miejski, 7 przedszkoli miejskich, 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 4 zespoły szkół, basen miejski, ośrodek szkolno-wychowawczy, kompleks budynków Urzędu Miasta Płocka. By wykonać zadanie, po raz pierwszy w Płocku, zastosowano formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszt inwestycji to blisko 33 mln zł.

Wyniki konkursu ogłoszono w poniedziałek, 9 listopada br., podczas konferencję EkoSfera transmitowanej on-line zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lista laureatów dostępna jest na stronie: https://konkursmiastozklimatem.pl/95-oglaszamy-wybor-laureatow.

Ministerstwo przygotowało również krótki film o laureatach konkursu

 

Następna aktualność
»