Przejdź do treści
Poprzednia wersja strony Plock.eu

Plan stare miasto – obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Plan Stare Miasto

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 7 sierpnia 2020 roku.