Poprzednia wersja strony Plock.eu

Spotkanie konsultacyjne i dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „stare miasto”w płocku

Uwaga komunikat

Prezydent Miasta Płocka
zaprasza
na spotkanie konsultacyjne I
dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto”w Płocku
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni
bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy
planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz
z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.
W związku z powyższym, zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie,

które odbędzie się w dniu
16 lipca 2020 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4
w Płocku o godzinie 16:30.

Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina / Miasto pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych
ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego
w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.