Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Zbieranie wniosków do mpzp Nowe Trzepowo

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2022 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Trzepowo” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 27 maja 2022 roku

Zachęcamy do zapoznania się z prowadzoną procedurą planistyczną oraz treścią obwieszczenia.

Następna aktualność
»