Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Zmiana uchwały krajobrazowej

Informujemy, że w dniach 3 czerwca 2022 roku – 24 czerwca 2022 roku zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją dotyczącą wyłożenia oraz projektem uchwały

Poprzednia aktualność
«