Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej