Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi

Projekt Miasta Płocka „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wsparcie skierowane będzie do 3 przedszkoli i 93 nauczycieli z Miejskich Przedszkoli Integracyjnych nr: 3, 16 oraz 33 w Płocku.

Okres realizacji: 01.05.2021 r. do: 31.08.2022 r.
Wartość ogółem:  427 983,39 zł, w tym dofinansowanie: 342 386,71 zł, wkład własny niefinansowy: 85 596,68 zł

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 28 dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla 130 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami w 3 płockich przedszkolach oraz podniesienie kompetencji 93 nauczycieli w okresie od 01.05.2021 do 31.08.2022.

  1. W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:
    Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym w MP 3 – zajęcia indywidualne (trening umiejętności społecznych, terapia ręki, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna)
  2. Rozszerzenie oferty MP 3 o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów – zajęcia grupowe (trening umiejętności społecznych, terapia ręki, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna)
  3. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym w MP 33 – zajęcia indywidualne (sala doświadczania świata, trening umiejętności społecznych, sensoplastyka)
  4. Rozszerzenie oferty MP 33 o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów – zajęcia grupowe (sala doświadczania świata, trening umiejętności społecznych, sensoplastyka.
  5. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym w MP 16 – zajęcia grupowe i indywidualne (terapia ręki, zajęcia psychologiczne, muzykoterapia)
  6. Rozszerzenie oferty MP 16 o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów – zajęcia grupowe i indywidualne (terapia ręki, zajęcia psychologiczne, muzykoterapia, zajęcia stymulujące mowę i myślenie, terapia behawioralna, kinezjologia edukacyjna.
  7. Doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli MP 3, MP 16 i MP 33 do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kursy i szkolenia (kurs Trening umiejętności społecznych, szkolenie Kodowanie w przedszkolu, szkolenie Sensoplastyka)
  8. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami w MP 3, MP 16, MP 33.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»