Poprzednia wersja strony Plock.eu

Alarm przeciwpowodziowy i pogotowie przeciwpowodziowe dla miasta Płocka odwołane

W związku z ustabilizowaniem się stanów wód na rzece Wiśle w Płocku poniżej stanów ostrzegawczych od godz. 8.00 dnia 1.03.2021 roku Prezydent Miasta Płocka odwołał pogotowie przeciwpowodziowe oraz odwołał alarm przeciwpowodziowy w Płocku z dniem 28 lutego 2021, które obowiązywały od 8 lutego 2021 r.

Zarzadzenie PMP 2217 2021 odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarzadzenie PMP 2216 2021 odwołanie alarmu przeciwpowodziowego

W związku z osiągnięciem stanów alarmowych na rzece Wiśle, Prezydent Miasta Płocka ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla Miasta Płocka. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje od godziny 14.00 dnia 08.02.2021 roku do czasu odwołania.

Mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku.

Informacje o stanie wód będziemy podawać na bieżąco co 6 godzin – o 6, 12, 18 i 24.

Zarzadzenie PMP 2161 2021 alarm przeciwpowodziowy

 

28.02.2021

Stany wody na wodowskazach w Płocku osiągnęły poziom poniżej stanów alarmowych, a miejscami także poniżej stanów ostrzegawczych. W sobotę lodołamacze rozbiły zator lodowy na odcinku Kępa Polska – Dobrzyków. Sytuacja jest stabilna.

„Grabówka” – stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm; 

„PKN Orlen” – stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm;

„Brama p.pow.” – stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm; 

„Borowiczki” – stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm

Stany wody na wodowskazach o 6: „Grabówka” – 258 (-6); „PKN Orlen” – 672 (-2); „Brama p.pow.” – 232 (-6); „Borowiczki” – 264 (-3); „Wyszogród” – 465(0); „Kępa Polska” – 420 (0).

Stany wody na wodowskazach o północy „Grabówka” – 278 (-8); „PKN Orlen” – 680 (-4); „Brama p.pow.” – 249 (-11); „Borowiczki” – 275 (-5); „Wyszogród” – 472 (-4); „Kępa Polska” – 434 (-11).

 

27.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 18 „Grabówka” – 299 (-3); „PKN Orlen” – 696 (-9); „Brama p.pow.” – 284 (-2); „Borowiczki” – 314 (-3); „Wyszogród” – 486 (-6); „Kępa Polska” – 467 (-12).

Stany wody na wodowskazach o g. 12: „Grabówka” – 305 (-2); „PKN Orlen” – 708 (+2); „Brama p.pow.” – 288 (+6); „Borowiczki” – 318 (+8); „Wyszogród” – 498 (-2); „Kępa Polska” – 507 (-11).

Stany wody na wodowskazach g. 6: „Grabówka” – 308 (+8); „PKN Orlen” – 717 (-1); „Brama p.pow.” – 290 (0); „Borowiczki” – 309 (+1); „Wyszogród” – 504 (-3); „Kępa Polska” – 534 (-11).

Stany wody na wodowskazach o północy: „Grabówka” – 299 (-1); „PKN Orlen” – 717 (+1); „Brama p.pow.” – 288 (+2); Borowiczki” – 303 (-2); „Wyszogród” – 512 (-3); „Kępa Polska” – 562 (-6).

 

26.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16): „Grabówka” – 304 (-10); „PKN Orlen” – 709 (+9); „Brama p.pow.” – 276 (-2); „Borowiczki” – 298 (-12); „Wyszogród” – 525 (-8); „Kępa Polska” – 582 (-5).

Stany wody na wodowskazach g. 12 (10): „Grabówka” – 330 (-4); „PKN Orlen” – 721 (+21); „Brama p.pow.” – 306 (+22); „Borowiczki” – 332 (-28); „Wyszogród” – 550 (-13); „Kępa Polska” – 590 (-1).

W piątek od godz. 7, ponownie 9 szt. lodołamaczy pracuje na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Praca lodołamaczy połączona jest z przepuszczaniem lodu przez sekcję przelewową Stopnia Wodnego Włocławku.

Stany wody na wodowskazach g. 8 (6): „Grabówka” – 334 (0); „PKN Orlen” – 695 (0); „Brama p.pow.” – 282 (+1); „Borowiczki” – 360 (+1); „Wyszogród” – 579 (-12); „Kępa Polska” – 592 (-1).

Stany wody na wodowskazach g. 6: „Grabówka” – 334 (0); „PKN Orlen” – 695 (+1); „Brama p.pow.” – 281 (+1); „Borowiczki” – 359 (+1); „Wyszogród” – 591 (-13); „Kępa Polska” – 593 (-2).

Stany wody na wodowskazach o północy: „Grabówka” – 336 (-3); „PKN Orlen” – 692 (+1); „Brama p.pow.” – 280 (0); „Borowiczki” – 355 (+1); „Wyszogród” – 608 (-13); „Kępa Polska” – 589 (+1).

24.02.2021

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podziękował dowódcom i załogom lodołamaczy. Zadeklarował, że w ramach współpracy z Wodami Polskimi Miasto Płock jest w stanie zapewnić cumowanie lodołamaczom w Płocku, aby szybko mogły podejmować interwencje w przypadku zatorów lodowych między Wyszogrodem a Duninowem. Zaapelował także do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz parlamentarzystów, by nie lekceważyli zagrożeń oraz o większe zaangażowanie i zwiększenie środków na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców gmin, powiatów i miast nad środkową Wisłą.

fot. Brama przeciwpowodziowa – wejście portu. Port na os. Radziwie to miejsce, gdzie mogą cumować lodołamacze Wód Polskich, aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańcom Płocka i gmin powiatu płockiego na odcinku Wyszogród – Kępa Polska – Płock – Popłacin – Nowy Duninów. Materiały prasowe UMP

Lodołamacze dotarły do Płocka. Akcja lodołamania będzie kontynuowana także powyżej Płocka, ze względu na zalegającą na rzece krę. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zapewniał dziś na konferencji prasowej w Płocku, że Wody Polskie kontynuują działania i przez cały czas monitorują sytuację.

– Osiągnęliśmy cel polegający na rozbiciu zatoru lodowego. Lodu jest bardzo dużo, musimy go rozdrobnić i doprowadzić do tego, żeby spłynął przez Stopień Wodny we Włocławku. Obecnie we Włocławku jest otwartych aż 9 przęseł jazów, przepływ jest dosyć duży, pokruszony lód ucieka i wszystko jest pod kontrolą. Jeszcze duże kry pływają, dochodzi do takich sytuacji, że woda na wodowskazach skacze raz wyżej raz niżej. To jest normalna sytuacja. Kry czasami powodują takie właśnie skoki. W tej chwili nie widzimy dla Płocka żadnego zagrożenia. Mamy natomiast lód w stronę Wyszogrodu i powyżej – powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Podczas konferencji zapewniano, że nie ma fali powodziowej z Górnej Wisły. Nie ma też gwałtownego ocieplenia, a lód topnieje w sposób kontrolowany. Występuje sytuacja typowa dla przedwiośnia.

Krzysztof Woś zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą wyjaśnił szczegóły dalszych działań, w tym akcji lodołamania: – Jesteśmy w końcu pierwszego etapu lodołamania. Dojście lodołamaczy do Płocka było najtrudniejsze. Mieliśmy do czynienia z dużym zatorem. Dalej idziemy w górę rzeki, dokąd będzie to możliwe. Przed nami jest jeszcze pokrywa na długości ok. 40 km.

W czasie odwilży, lód samoczynnie rozpływa się pod wpływem temperatury i  słońca. Lód może w najbliższych dniach mieć tendencję do zatrzymywania się. Mogą lokalnie pojawiać się wahania stanu wody. jak zapewniali przedstawiciele Wód Polskich – jest kwestia kilku-kilkunastu dni, kiedy będzie można udrożnić stałą pokrywę lodową, aby samoczynnie zaczęła płynąć z nurtem Wisły do Włocławka.

Stopień wodny Włocławek utrzymujemy stałe piętrzenie w zbiorniku, aby umożliwić lodołamaczom optymalne warunki do lodołamania. Zrzut przez 9 jazów zapory jest utrzymywany na stałym poziomie oscylującym średnio 1200 m3/s.

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16): „Grabówka” – 355 (+1) „PKN Orlen” – 735 (0); „Brama p.pow.” – 328 (-2); „Borowiczki” – 380 (0); „Wyszogród” – 637 (+1); „Kępa Polska” – 549 (-2).

Lodołamacze dotarły do Płocka, operują na wysokości osiedli Winiary i Radziwie oraz Popłacina.

Stany wody na wodowskazach g. 12 (10): „Grabówka” – 353 (+1) „PKN Orlen” – 740 (-5); „Brama p.pow.” – 334 (-2); „Borowiczki” – 380 (-2); „Wyszogród” – 633 (0); „Kępa Polska” – 550 (+1).

Stany wody na wodowskazach g. 6 (4): „Grabówka” – 349 (+1) „PKN Orlen” – 741 (+4); „Brama p.pow.” – 330 (+3); „Borowiczki” – 376 (+2); „Wyszogród” – 632 (0); „Kępa Polska” – 546 (+2).

Lodołamacze we wtorek 23 lutego przebiły się przez najtrudniejszy odcinek zatoru na zbiorniku włocławskim. W środę 24 lutego lodołamacze powinny dotrzeć do Płocka. Do Mostu Im. Legionów Piłsudskiego w Płocku pozostał do pokonania odcinek 3,7 km. Teraz najważniejszym zadaniem lodołamaczy jest udrożnienie rynny, która umożliwia spływanie pokruszonego lodu. Jednostki będą pracować tak, aby sukcesywnie odprowadzać krę. Akcja będzie kontynuowana ze względu na to, że pokrywa lodowa na Wiśle (powyżej Płocka) ma jeszcze kilkadziesiąt kilometrów długości. Obecnie najważniejsze jest odprowadzenie zalegającej na Wiśle pokrywy lodowej od wysokości Płocka, w kierunku Kępy Polskiej oraz Wyszogrodu i innych miejscowości w rejonie.

Na Stopniu Wodnym we Włocławku 23 lutego było otwartych 9 przęseł, kra spływała, przepływ wynosił o g. 20: 1200 m3/s – poinformowały Wody Polskie.

Ze względu na spływającą krę na Wiśle lokalnie będą występować gwałtowne wahnięcia poziomu wody (spadki i wzrosty). Obecnie na wodowskazie Brama Płock poziom wody wynosi 324 cm a w ciągu ostatnich godzin ubyło 6 cm. Na wodowskazach Kępa Polska i Wyszogród utrzymują się stany alarmowe, poziom wody podniósł się o 9 cm. Na wodowskazie Wychódźc poziom wody zmniejszył się o 4 cm, a w Modlinie o 14 cm.

We wtorek 23 lutego br. na Wiśle pracowało łącznie 10 lodołamaczy Wód Polskich – osiem jednostek z Portu Włocławek, a dwie z Gdańska. Jutro akcja będzie kontynuowana.

Stany wody na wodowskazach o północy: „Grabówka” – 348 (0) „PKN Orlen” – 733 (+1); „Brama p.pow.” – 322 (0); „Borowiczki” – 369 (0); „Wyszogród” – 629 (+1); „Kępa Polska” – 540 (+2).

23.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16): „Grabówka” – 349 (-1) „PKN Orlen” – 733 (-2); „Brama p.pow.” – 322 (-2); „Borowiczki” – 367 (0); „Wyszogród” – 624 (+2); „Kępa Polska” – 533 (+2).
Stany wody na wodowskazach o g. 12 (10): „Grabówka” – 351 (0) „PKN Orlen” – 743 (0); „Brama p.pow.” – 328 (0); „Borowiczki” – 370 (+1); „Wyszogród” – 618 (+2); „Kępa Polska” – 527 (+2).

Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW Warszawa poinformowało, że dziś od godz. 8.30 pracuje 10 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Włocławskim. Praca lodołamaczy połączona jest z przepuszczaniem lodu przez sekcję przelewową Stopnia Wodnego Włocławku.

IMGW informuje, ze rano stan wody na odcinku Wisły Wychódźc – Kępa Polska cały czas podlega piętrzeniom. W ciągu ostatnich 24 h na stacji Wyszogród na Wiśle stan wody podniósł się o 13 cm. Obecnie o 63 cm jest tam przekroczony próg stanu alarmowego. W Modlinie niewielkie spadki. Na wodowskazach w Płocku systematyczne i niewielkie spadki. Sytuacja hydrologiczna na Wiśle powyżej Włocławka nadal stanowi zagrożenie. Stany alarmowe wciąż są przekroczone.

O godzinie 8.00 na wodowskazach w Płocku odnotowaliśmy stany wody:

„Grabówka” – 352 (-1) – stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm; stan alarmowy przekroczony o 12 cm

„PKN Orlen” – 743 (0) – stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm; stan alarmowy przekroczony o 43 cm

„Brama p.pow.” – 328 (-2) – stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm; stan alarmowy przekroczony o 9 cm

„Borowiczki” – 368 (0) – stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm – stan alarmowy przekroczony o 23 cm

 

Stany wody na wodowskazach g. 6 (4): „Grabówka” – 353 (-1) (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm) ;  „PKN Orlen” – 743 (0) (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm); „Brama p.pow.” – 330 (0) (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm) ; „Borowiczki” – 368 (0) (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm) ; „Wyszogród” – 612 (+1); „Kępa Polska” – 522 (+2).

Stany wody na wodowskazach o północy: „Grabówka” – 357 (-2) „PKN Orlen” – 745 (-3); „Brama p.pow.” – 332 (-2); „Borowiczki” – 370 (-2); „Wyszogród” – 608 (+2); „Kępa Polska” – 518 (+1).

22.02.2021

Od godz. 16 notujemy systematyczne spadki na wodowskazach w rejonie Płocka. Ubywa po kilka centymetrów na 2h. Dziś z zatorem lodowym walczyło już 9 jednostek, m. in. dwa lodołamacze z Gdańska. Dodatnie temperatury mają również wpływ na stan pokrywy lodowej. Na Zbiorniku Włocławskim istnieje już rynna w lodzie na odcinku ponad 30 km. Ma ona szerokość od 500 m do 150 – 200 m w czole. Za 2-3 dni lodołamacze powinny dopłynąć do Płocka.

Stany wody na wodowskazach w Płocku o godz. 20 „Grabówka” – 360 (-1), „PKN Orlen” – 752 (-5); „Brama p.pow.” – 336 (-8); „Borowiczki” – 374 (-4)

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16): „Grabówka” – 361 (+1) „PKN Orlen” – 757 (-7); „Brama p.pow.” – 344 (-4); „Borowiczki” – 378 (-5); „Wyszogród” – 603 (+1); „Kępa Polska” – 516 (+1).

Stany wody na wodowskazach g. 12 (10): „Grabówka” – 361 (+1) „PKN Orlen” – 770 (0); „Brama p.pow.” – 352 (0); „Borowiczki” – 385 (+1); „Wyszogród” – 601 (+1); „Kępa Polska” – 513 (+1).

Od ubiegłej soboty lodołamacze rozbijają pokrywę lodową na Zbiorniku Włocławskim. W niedzielę 21 lutego pracowały na zatorze lodowym w rejonie Brwilna i Woli Brwileńskiej. Pokrywa lodowa w tym miejscu jest bardzo gruba i w efekcie lodołamacze posuwają się 1-2 km na dobę w kierunku Płocka. na zlecenie Urzędu Miasta Płocka prof. dr hab. Bogusław Pawłowski z UMK w Toruniu (jest autorem prezentowanego zdjęcia), przygotował ekspertyzę dotyczącą przebiegu zjawisk lodowych i zagrożenia zatorowego w rejonie Płocka. Już wykonane zostały badania miąższości warstw lodu w wybranych przekrojach poprzecznych koryta Wisły. Wyniki tych prac w zakresie struktury i stopnia wypełnienia koryta lodem na granicy miasta z Popłacinem, Urząd Miasta Płocka przekaże dziś Wodom Polskim, aby usprawnić prace lodołamaczy.

fot. prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

IMGW ostrzega przed roztopami. W związku ze wzrostem temperatury w Polsce przewiduje się podniesienie poziomu wody związanego z topnieniem śniegu. Ostrzeżenia przed roztopami wydano dla południowych powiatów województw  śląskiego i małopolskiego. Obowiązują od niedzieli godz. 15:00 do wtorku do 18:00. Meteorolodzy przewidują, że temperatura maksymalna wyniesie 9 stopni, co spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej w górach. Na Mazowszu natomiast w zlewniach dopływów środkowej Wisły przewiduje się wzrosty poziomu wody, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu ostrzegawczego w wyniku spływu wód roztopowych i utrzymującego się piętrzenia lodowego.

Stany wody na wodowskazach g 6 (4): „Grabówka” – 358 (0) „PKN Orlen” – 770 (0); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 383 (+1); „Wyszogród” – 598 (0); „Kępa Polska” – 512 (0).

Stany wody na wodowskazach o północy: „Grabówka” – 356 (+1) „PKN Orlen” – 770 (0); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 382 (+1); „Wyszogród” – 597 (0); „Kępa Polska” – 511 (+1).

21.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16): „Grabówka” – 353 (0) „PKN Orlen” – 769 (0); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 381 (+1); „Wyszogród” – 596 (0); „Kępa Polska” – 509 (0).

Stany wody na wodowskazach g. 12 (10) „Grabówka” – 352 (0) „PKN Orlen” – 769 (0); „Brama p.pow.” – 349 (0); „Borowiczki” – 378 (0); „Wyszogród” – 596 (+1); „Kępa Polska” – 508 (+1).

21 lutego 2021 roku, od godziny 7.00 CET 8 szt. lodołamaczy pracuje na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Praca lodołamaczy połączona jest dziś z przepuszczaniem lodu przez sekcję przelewową Stopnia Wodnego Włocławek.

Stany wody na wodowskazach 21.02 g. 6 (4): „Grabówka” – 352 (-1) „PKN Orlen” – 768 (0); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 378 (0); „Wyszogród” – 594 (+1); „Kępa Polska” – 506 (+1).

Stany wody na wodowskazach o północy 21.02: „Grabówka” – 354 (-1) „PKN Orlen” – 768 (-1); „Brama p.pow.” – 348 (0); „Borowiczki” – 378 (0); „Wyszogród” – 592 (+1); „Kępa Polska” – 504 (0).

20.02.2021

W sobotę lodołamacze prowadziły akcję lodołamania w rejonie Woli Brwileńskiej, Popłacina i Duninowa.

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16): „Grabówka” – 356 (0) „PKN Orlen” – 769 (-2); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 378 (-1); „Wyszogród” – 590 (0); „Kępa Polska” – 503 (+1).

Stany wody na wodowskazach g. 12 (10): „Grabówka” – 356 (+1) „PKN Orlen” – 771 (-1); „Brama p.pow.” – 351 (0); „Borowiczki” – 379 (0); „Wyszogród” – 589 (+1); „Kępa Polska” – 502 (0).

Stany wody na wodowskazach g. 6(4): „Grabówka” – 351 (+1) „PKN Orlen” – 771 (-2); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 378 (0); „Wyszogród” – 588 (0); „Kępa Polska” – 502 (0).

Stany wody na wodowskazach o północy 22): „Grabówka” – 349 (0) „PKN Orlen” – 772 (0); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 378 (0); „Wyszogród” – 587 (0); „Kępa Polska” – 503 (0).

19.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16): „Grabówka” – 347 (0) „PKN Orlen” – 771 (0); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 378 (0); „Wyszogród” – 588 (0); „Kępa Polska” – 503 (-1).

Opis sytuacji hydrologicznej dnia 19.02.2021 Dorzecze Wisły

IMGW informuje, ze stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Przemszy, Brynicy, Bugu i Krznie oraz lokalnie na Wiśle, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Pisie i Bzurze. Stan niski zanotowano lokalnie na Wiśle, Kamiennej i Pilicy. Zjawiska lodowe: Śryż i/lub lód brzegowy zanotowano lokalnie na Wiśle, Sole, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Wieprzu, Narwi, Supraśli, Biebrzy, Omulwi, Bugu i Wkrze. Pokrywę lodową zanotowano lokalnie na Wiśle, Rabie, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Pisie, Orzycu, Bugu i Krznie. Krę obserwowano lokalnie na Wiśle i Sole.

Stan alarmowy został przekroczony na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 40 cm na stacji Wyszogród na Wiśle. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 6 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły. Na odcinku między Wyszogrodem a Włocławkiem utrzymuje się pokrywa lodowa.

Lodołamacze dotarły około g. 12 do czoła zatoru lodowego na wysokości Woli Brwileńskiej. Stany wody na wodowskazach g.12(10): „Grabówka” – 346 (+1) „PKN Orlen” – 770 (+1); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 376 (0); „Wyszogród” – 590 (0); „Kępa Polska” – 503 (0).

fot. Wody Polskie – Lodołamacz Gepard na zatorze lodowym na wysokości Woli Brwileńskiej

W czwartek 18 lutego lodołamacze poszerzyły i przedłużyły rynnę na Zbiorniku Włocławskim na odcinku Dobrzyń – Nowa Wieś. Aktualna długość rynny służącej do odprowadzania połamanej kry, wynosi 24 km (licząc od Stopnia Wodnego Włocławek). Szerokość rynny wynosi obecnie 300-400 m. W następnych dniach planowana jest kontynuacja akcji lodołamania na Wiśle. Wody Polskie zapowiadają, że dotarcie lodołamaczy w rejon Płocka zajmie około tygodnia, w zależności od warunków meteorologicznych. Przepływ przez Stopień Wodny Włocławek na godzinę 19.00 18 lutego wynosił 772 m3/s.

fot. Wody Polskie

Stany wody na wodowskazach g. 6(4): „Grabówka” – 344 (0) „PKN Orlen” – 769 (+1); „Brama p.pow.” – 347 (0); „Borowiczki” – 374 (+4); „Wyszogród” – 590 (0); „Kępa Polska” – 502 (+1).

Stany wody na wodowskazach o północy: „Grabówka” – 343 (0); „PKN Orlen” – 767 (+1); „Brama p.pow.” – 345 (-3); „Borowiczki” – 368 (0); „Wyszogród” – 589 (0); „Kępa Polska” – 500 (0).

18.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16): „Grabówka” – 342 (0), „PKN Orlen” – 765 (0); „Brama p.pow.” – 342 (0); „Borowiczki” – 369 (-1); „Wyszogród” – 588 (0); „Kępa Polska” – 499 (+1).

Prognoza hydrologiczna IMGW dla woj. mazowieckiego na okres: 19-25.02.2021

W okresie prognostycznym stan wody w rzekach woj. mazowieckiego układał się będzie w strefie wody wysokiej.  Na Wiśle przewiduje się wzrost stanu do strefy wody wysokiej wywołany topnieniem pokrywy śnieżnej. Lokalnie wystąpić mogą większe wahania związane z utrzymywaniem się zlodzenia na rzekach. Na dopływach Wisły w rejonie woj. mazowieckiego przewiduje się wzrost stanu do strefy wody wysokiej wywołany topnieniem pokrywy śnieżnej. Lokalnie, w związku z pękaniem lodu na rzece i pochodem kry, istnieje możliwość tworzenia się zatorów lodowych.

Lodołamacze mają kruszyć lód do godz. 18:00 na odcinku od Dobrzynia do Nowej Wsi. W ostatnich daniach obserwowana jest stabilizacja poziomu wody w Wiśle na terenie powiatu płockiego i Miasta Płocka. Na wałach prowadzony jest całodobowy monitoring przez służby gminne, miejskie, powiatowe, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną oraz Nadzór Wodny.
Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu płockiego są: Rakowo w gm. Wyszogrod, Dobrzyków oraz Nowy Duninów.
W Kępie Polskiej odcinek wału zabezpieczono i wzmocniono big bagami, tak by nurt odbijał się od nich i by zmniejszyć napór kry na wał.

Stany wody na wodowskazach g. 12(0): „Grabówka” – 341 (+1) ; „PKN Orlen” – 764 (0); „Brama p.pow.” – 340 (0) „Borowiczki” – 368 (+1) „Wyszogród” – 588 (+1); „Kępa Polska” – 497 (+1).

Od godziny 7 pracuje na Zbiorniku Wodnym Włocławek 6 lodołamaczy. Praca lodołamaczy połączona jest z przepuszczaniem lodu przez sekcję przelewową Stopnia Wodnego Włocławek.

Stany wody na wodowskazach g. 6(4): „PKN Orlen” – 764 (+1); „Brama p.pow.” – odczyt będzie o godz. 8.00 „Borowiczki” – odczyt będzie 0 godz. 8.00 „Wyszogród” – 586 (+1); „Kępa Polska” – 494 (0).

Stany wody na wodowskazach o północy: „PKN Orlen” – 763 (0); „Brama p.pow.” – 345 (+5) „Borowiczki” – 368 (+6) „Wyszogród” – 583 (0); „Kępa Polska” – 492 (0).

 

17.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 18(16): „PKN Orlen” – 763 (0); „Brama p.pow.” – 340 (0); „Borowiczki” – 365 (-1); „Wyszogród” – 581 (+1); Kępa Polska” – 491 (+1).
Dziś do akcji lodołamania przystąpiły lodołamacze, które wypłynęły z  Włocławka. Z lodem walczyć będzie 6 jednostek. dwa lodołamacze będą operować przy stopniu wodnym Włocławek, 4 rozpoczną kruszenie lodu na wysokości miejscowości Dąb Polski. Część mieszkańców ewakuowanych z ul. Gmury  wróciła do swoich domów. W Bursie Płockiej do 16 lutego pozostawało 5 osób. Ze względu na niskie temperatury sytuacja na Wiśle w Płocku ustabilizowała się. Synoptycy prognozują za tydzień ocieplenie, co może uaktywnić spływ lodu i wody z południa Polski.
fot. archiwum UMP
Stany wody na wodowskazach g. 6 (4): „PKN Orlen” – 763 (-1); „Brama p.pow.” – 344 (0); „Borowiczki” – 368 (0); „Wyszogród” – 577 (0); „Kępa Polska” – 489 (0).

Stany wody na wodowskazach o północy 17.02: „PKN Orlen” – 764 (0); „Brama p.pow.” – 345 (-1); „Borowiczki” – 368 (0); „Wyszogród” – 577 (0); „Kępa Polska” – 490 (0).

16.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 12 (10): „PKN Orlen” – 766 (-1); „Brama p.pow.” – 346 (0); „Borowiczki” – 371 (-1); „Wyszogród” – 578 (-1); „Kępa Polska” – 492 (-1).

Stany wody na wodowskazach o północy: „PKN Orlen” – 768 (0); „Brama p.pow.” – odczyt będzie o 2.00 „Borowiczki” – 372 (0); „Wyszogród” – 581 (0); „Kępa Polska” – 495 (-1).

 

15.02.2021

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16):

„PKN Orlen” – 768 (-1);

„Brama p.pow.” – 350 (+2);

„Borowiczki” – 372 (0);

„Wyszogród” – 584 (-1);

„Kępa Polska” – 497 (0).

Ze względu na warunki meteo Wody Polskie zawiesiły na 15-16 lutego akcję lodołamania. ma zostać wznowiona w środę 17 lutego. Prognozy pogody zapowiadają kolejne okno pogodowe.

Stany wody na wodowskazach g. 12 (10):

„PKN Orlen” – 768 (-1);

„Brama p.pow.” – 348 (0);

„Borowiczki” – 372 (0);

„Wyszogród” – 584 (-2);

„Kępa Polska” – 498 (0).

14.02.2021

Lodołamacze zmagały się dziś z zatorem i grubą pokrywą lodową. Udało się dotrzeć nieco za Dobrzyń. Akcja lodołamania ma być kontynuowana w poniedziałek.

Wody Polskie poinformowały, że w niedzielę także będzie prowadzona akcja lodołamania. Celem będzie rozbicie zatoru lodowego na wysokości Woli Brwileńskiej. Do pracy przystąpiło 6 lodołamaczy.

Stany wody na wodowskazach g. 18 (16):

„PKN Orlen” – 768 (-1);

„Brama p.pow.” – 348 (-2);

„Borowiczki” – 372 (0);

„Wyszogród” – 588 (0);

„Kępa Polska” – 497 (0).

 

13.02.2021

Lodołamacze dopłynęły do Dobrzynia nad Wisłą. Gruba pokrywa lodowa oraz niesprzyjający wiatr uniemożliwiają dopłyniecie jednostek w sobotę do Płocka. Akcja lodołamania ma być kontynuowana w niedzielę. Na stopniu wodnym Włocławek trwa spuszczanie rozkruszonego lodu przez zaporę. Strażacy przystąpili do wycinania przerębli na basenie portu w Radziwiu, aby nie dopuścić do przyduchy ryb.

Stany wody na wodowskazach godz. 16 (14):

„PKN Orlen” – 776 (0); „

Brama p.pow.” – 358 (-2);

„Borowiczki” – 382 (-4);

„Wyszogród” – 548 (+18);

„Kępa Polska” – 501 (-1).

Dziś około g. 10 rozpoczęła się akcja lodołamania na Zbiorniku Włocławskim. Z Włocławka w kierunku Płocka wyruszyło 6 lodołamaczy, a dwa pozostają w odwodzie przy stopniu wodnym. Trwa także spuszczanie lodu przez śluzy i jazy na zaporze. W rejonie Płocka systematycznie odnotowujemy spadek poziomu wody na wodowskazach o 2-3 cm na godzinę.

12.02.2021

Około godz. 13.10 doszło do dramatycznych wydarzeń na Moście Legionów Piłsudskiego. Mężczyzna skoczył z mostu do skutej lodem Wisły. Zdarzenie zauważył patrol straży miejskiej, który przystąpił do interwencji. W pobliżu byli też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz strażacy, patrolujący brzeg rzeki, którzy wyciągnęli desperata z wody (mężczyzna nie spadł na lód tylko do wody). Na miejscu w związku z sytuacją powodziową były służby ratownicze i poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy. Został przetransportowany karetką do szpitala.

 

IMGW-PIB informuje, że:

– Na Wiśle, na odcinku od Kępy Polskiej do zbiornika we Włocławku, w ciągu ostatnich godzin wystąpiły wahania poziomu wody związane z utrzymywaniem się i dalszym rozwojem zjawisk lodowych. W rejonie Kępy Polskiej napływ śryżu i rozwój pokrywy lodowej spowodował redukcję przepustowości koryta i w związku z tym obecnie występuje ponowny wzrost stanu wody. W rejonie Płocka przepustowość koryta w strefie występowania zatoru śryżowego stopniowo się zwiększała przy jednoczesnym zmniejszeniu się dopływu z rejonu Kępy Polskiej, w wyniku czego obecnie występuje powolne opadanie poziomu wody.

Prognozowane silne mrozy w przeważającej części kraju będą sprzyjać dalszemu rozwojowi zjawisk lodowych, dlatego prognozuje się dalszy istotny ich wpływ na przebieg sytuacji hydrologicznej. Na rzekach pod ich oddziaływaniem notowane będą lokalne podpiętrzenia i wahania poziomu wody z nowymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych, punktowo alarmowych. Przy tak dużej dynamice zjawisk lodowych trudno jest precyzyjnie przewidzieć dalszy rozwój sytuacji hydrologicznej na omawianym odcinku Wisły. Z analizy symulacji wynika, że stan wody rzeki Wisły w okolicy wodowskazu Kępa Polska w ciągu najbliższej doby będzie w dalszym ciągu wzrastał wskutek znaczącej redukcji przepustowości koryta związanej z intensywnym tworzeniem się lodu rzecznego. W ciągu najbliższej doby mogą również wystąpić zmiany przepustowości koryta, skutkujące wahaniami stanów wody.

Najnowsze wydanie programu MiastO!Żyje przygotowane przez referat Informacji Miejskiej poświęcono w całości zagrożeniu powodziowemu w Płocku i sytuacji w czasie obowiązującego od 8 lutego alarmu przeciwpowodziowego (program zostanie odtworzony po kliknięciu w obrazek):

 

W godzinach porannych prezydent Płocka Andrzej Nowakowski prezentował mieszkańcom aktualna sytuację w Płocku w związku z alarmem powodziowym oraz mówił o działaniach dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Płocka (odtworzenie relacji po kliknięciu w obrazek):

Od momentu ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego w poniedziałek 8 lutego, w wsparcie dla służb niosą mieszkańcy Płocka – ochotnicy, także kibice Wisły Płock w zorganizowanych grupach, którzy także w nocy pomagają zabezpieczać budynki przed zalaniem, stawiają zapory z worków z piaskiem na najniżej położonych ulicach miasta.

Wsparcie dla służb i ewakuowanych mieszkańców zapewniają także organizacje pozarządowe i płockie firmy, które dostarczają przez całą dobę ciepłe posiłki, gorące napoje. Wszystkim zaangażowanym w te działania oraz ewakuowanym mieszkańcom m. in. Stowarzyszenie As codziennie przekazuje ciepłe obiady.

Wody Polskie dysponują prognozą pogody, która wskazuje, że w sobotę 13 lutego mają być warunki, które umożliwią rozpoczęcie bezpiecznej akcji lodołamania na Zbiorniku Włocławskim w rejonie Płocka. Akcję uruchomienia lodołamaczy zadeklarował Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Okno pogodowe dla lodołamania to temperatura powietrza oscylująca wokół 0 st. Celsjusza.

Woda na wodowskazach w Płocku systematycznie opada. W ciągu 12 godzin na wodowskazie w ujęciu wody Borowiczki ubyło 26 cm, na wodowskazie w ujęciu wody Orlen ubyło 19 cm, na wodowskazie na bramie przeciwpowodziowej w porcie Radziwie ubyło 20 cm. Woda opada także na wodowskazie w Wyszogrodzie. czoło lodu znajduje się obecnie w rejonie Kępy Polskiej i w tym miejscu odnotowywane są przyrosty wody. W ciągu 12 godzin przybyło 65 cm.

 

11.o2.2021

Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna dla woj. mazowieckiego wg stanu na dzień 11.02.2021 – prognoza IMGW do pobrania

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych prognozuje dziś w nocy silny mróz na obszarze całego województwa mazowieckiego, powiatu płockiego i Miasta Płocka. Temperatura minimalna w nocy od -18C miejscami na północy województwa do -14C na południu. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h. Zjawisko jest prognozowane od godz. 20:00 dnia 11.02.2021 do godz. 09:00 dnia 12.02.2021. Prawdopodobieństwo 80%. Apelujemy o ostrożność!

Zakończyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas, którego służby złożyły raporty oraz ustalono plan działania na najbliższe godziny.

Sytuacja na Wiśle wolno stabilizuje się. Na wodowskazach systematycznie odnotowuje się spadki o 2-3 cm na godzinę. Do Zbiornika Włocławskiego na wysokości Płocka w ciągu ostatniej doby wpływa z południa Polski tyle samo wody, co wypływa na stopniu wodnym Włocławek. Zrzut wody na zaporze odbywa się ze średnią prędkością 1400 tys. m3/s. W rejonie Płocka występuje obecnie 6 stale monitorowanych przez PSP punktów, gdzie miejscowo dochodzi lub może dojść do podtopień: ul. Gmury, ul. Nadwiślańska, Centrum Konferencyjno-Piknikowe ul. Parowa 10, DK 62 w Woli Brwileńskiej i nowy punkt – ujecie wody Grabówka. O godz. 14 zostały zadysponowane tam siły PSP i WOT w celu zabezpieczenia workami z piaskiem pomp przed zalaniem – działanie prewencyjne. Patrole policji, straży miejskiej oraz WOT patrolują rejon ul. Grabówka i osiedla Borowiczki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia ewakuowanych mieszkańców.

Cofające się wody Słupianki zalały pola na styku M. Płocka i Gminy Słupno w rejonie ul. Głębokiej. Nie ma zagrożenia dla ludzi. Służby inżynieryjne MZD monitorują obiekty mostowe na Wiśle, Rosicy i Słupiance.

Mimo opadającej wody na punktach pomiarowych obserwujemy znaczny przybór wody na Zalewie Sobótka.

W rejonie Płocka działa obecnie 16 zastępów Państwowej Straży Pożarnej + w odwodzie kompania „Mazowsze”, 80 żołnierzy z 65 blp WOT z Pomiechówka, 41 policjantów, 24 strażników miejskich oraz pracownicy i pojazdy ZUM Muniserwis. Służby przy zabezpieczaniu najniżej położonych punktów są wspierane przez mieszkańców miasta – ochotników.

Apelujemy do osób postronnych o niezbliżanie się bezpośrednio do Wisły, zwłaszcza w rejonie ul. Gmury i Gościniec.

Około godz. 9 rozpoczęło się zabezpieczanie workami z piaskiem i folią budynków Centrum Konferencyjno-Piknikowego nad Wisłą przy ul. Parowa 10. Na miejscu pracuje obecnie ponad 80 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy WOT. Dziś żołnierzy z płockiego batalionu podmieniło 80 żołnierzy z 65 blp w Pomiechówku. Sytuację monitorowali prezydent Andrzej Nowakowski oraz dyrektor Miejskiego centrum Zarządzania Kryzysowego Bogusław Sitarski. Obecnie na wodowskazach notowane są niewielkie spadki poziomu wody lub woda nie podnosi się w zależności od lokalizacji punktu pomiarowego.

Materiał filmowy Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Podolszyce prezentujący działania w dn. 9 lutego:

Od północy woda na Wiśle znów wolno zaczęła opadać, 1-2 cm na 1 godzinę.

 

10.02.2021

Ruch na drodze krajowej DK62 w Woli Brwileńskiej odbywa się już wahadłowo.

Kra spiętrzyła późnym popołudniem wodę w rejonie Nowego Duninowa. Droga Krajowa 62 została zalana i całkowicie zamknięta dla ruchu. Obowiązują objazdy. Sytuacja w Woli Brwileńskiej (Gmina Nowy Duninów) jest bardzo poważna. Spiętrzona kra utworzyła zator i napiera w południowym kierunku od koryta Wisły. Kra łamie drzewa miedzy rzeką a jezdnią oraz bariery osłaniające DK62. Na miejscu interweniuje Państwowa Straż Pożarna z użyciem pił łańcuchowych i tarczowych rozcinając lód.

Zator lodowy w rejonie Płocka został rozbity siłami natury. Wisła w Płocku ruszyła i około godz. 16 obserwujemy niemal zupełny brak pokrywy lodowej na wysokości portu w Radziwiu i Mostu Legionów Piłsudskiego. Od godz. 15 woda zaczęła opadać na wszystkich wodowskazach w Płocku. Prędkość nurtu rzeki wynosi obecnie około 15 km/h. Stopień wodny Włocławek zwiększył zrzuty wody z 900 m3/s do 1100 m3/s. Obsada zapory jest gotowa do otwarcia jazów i spławiania kry w dół rzeki Wisły.Nadal obowiązuje stan alarmu przeciwpowodziowego i wszystkie służby są w stanie najwyższej gotowości. Lokalnie w rejonie osiedla Borowiczki występują jeszcze podtopienia wywołane cofającymi się wodami rzek Rosicy i Słupianki.

O godz. 15 na Bulwarach Górnickiego odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu, prezesa spółki Wody Polskie, komendanta głównego PSP oraz prezydenta Płocka z przedstawicielami mediów lokalnych i ogólnopolskich w czasie którego przedstawiono aktualną sytuację na Wiśle w rejonie Płocka i powiatu płockiego. Prezydent Andrzej Nowakowski zaapelował do ministrów obecnych na konferencji o konieczność niezwłocznego podjęcia działań związanych z pogłębieniem, bagrowaniem i refulacja Wisły w jej środkowym biegu. Zgłosił gotowość współpracy samorządu Miasta Płocka z Wodami Polskim, której skutkiem miałoby być cumowanie w Płocku 2 lodołamaczy gotowych do szybkiej interwencji lodołamania w rejonie Płock – Kępa Polska – Wyszogród w przyszłości.

W związku z przekroczeniem na wskaźnikach w Kępie Polskiej i podgórzu stanów alarmowych na Wiśle wprowadzono stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie 7 gmin powiatu płockiego. Stan wód na rzece Wiśle na godzinę 12:00 Wyszogród – 429 (stan ostrzegawczy 500, stan alarmowy 550), Podgórze – 510 (stan alarmowy 500), Kępa Polska- 522 (stan alarmowy 500).

W Borowiczkach służby zabezpieczają workami z piaskiem ujecie wody „Borowiczki” Wodociągów Płockich. Celem działań jest zabezpieczenie pomp i urządzeń energetycznych. Na ul. Raczkowizna zostały dostarczone kolejne worki i piasek do dyspozycji mieszkańców w celu zabezpieczenia posesji przed podtopieniem. Państwowa Straż Pożarna zabezpiecza także kurnik na os. Borowiczki – Pieńki.

W nocy 9/10 lutego Państwowa Straż Pożarna rozstawiła mobilną bramę przeciwpowodziową na Pl. Witosa ze względu na możliwość wylania rzeki Słupianki. Ewakuowano mieszkańców z kamienicy przy ul. Rybaki 4.

Służby uzupełniły z magazynów wojewódzkich worki i folię. Ul. Nadwiślańska została zabezpieczona workami z piaskiem.

Późnym wieczorem rozpoczęło się zabezpieczanie ulicy Nadwiślańskiej na lewym brzegu Wisły i zabezpieczanie kilku posesji workami z piaskiem przed zalaniem. Na miejscu pracuje Państwowa Straż Pożarna, 10 żołnierzy WOT oraz grupa mieszkańców Płocka – ochotników wspierających służby.

Kolejną zagrożoną podtopieniem ulicą Płocka jest ul. Raczkowizna na osiedlu Borowiczki. Występują podtopienia w związku z tzw. cofką z Wisły, która wpływa korytem rzeki Słupianki. Służby zadysponowały na miejsce piasek i worki. Mieszkańcy zabezpieczają posesje przed zalaniem.

 

9.02.2021

Prezydent Miasta Płocka wydał Zarządzenie Nr 2167/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku o ewakuacji ludności i zwierząt z zagrożonych powodzią terenów osiedla Borowiczki – ul. Gmury. Ewakuowani mieszkańcy będą kierowani do Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35. Więcej – Ewakuacja mieszkańców i zwierząt z ul. Gmury w Płocku.

Mieszkańcy ul. Gmury zabezpieczają dobytek, posesje przed zalaniem oraz przygotowują się do ewentualnej planowanej ewakuacji.

Wiceprezes spółki Wody Polskie oraz Wojewoda Mazowiecki przekonywali po lustracji sytuacji na Wiśle w Płocku, że użycie lodołamaczy przy tak niskich temperaturach jest niezasadne, a ich wysłanie z Włocławka w górę rzeki mogłoby doprowadzić do sytuacji analogicznej jak podczas powodzi zatorowej w Płocku w styczniu 1982 r. Uruchomienie lodołamania musi odbyć się we właściwym czasie – ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno oraz przy sprzyjających warunkach termicznych i atmosferycznych.

Ulice Rybaki oraz Kawieckiego ze względów bezpieczeństwa zostały do odwołania całkowicie zamknięte dla ruchu. Służby miejskie, Państwowa Straż Pożarna i żołnierze WOT zabezpieczają budynki na bulwarach wiślanych przed zalaniem.

W godzinach porannych 9 lutego woda wlała się na bulwary wiślane im.  Górnickiego w rejonie ul. Rybaki oraz portu jachtowego klubu MORKA.

Podtopione zostały także nieruchomości i droga na ul. Gmury na osiedlu Borowiczki.

Na bieżąco monitorowane są wszystkie zabezpieczenia przeciwpowodziowe – przegroda boczna Borowiczki oraz wały w rejonie osiedla Radziwie i Popłacina .

 

8.02.2021

W Urzędzie Miasta Płocka w poniedziałek 8 lutego odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego z udziałem służb mundurowych, przedstawicieli Wód Polskich oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja hydrologiczna i glacjalna na rzece Wiśle w rejonie stopnia wodnego Włocławek, na Zalewie Włocławskim, w rejonie Płocka i na rzece na odcinku Włocławek – Płock – Wyszogród – Modlin.

Ze względu na dynamiczną sytuację na Wiśle w górę rzeki od stopnia wodnego Włocławek związaną z napływem śryżu ze zlewni rzek Bug i Narew oraz wody z górnego biegu Wisły oraz niskich temperatur utrzymujących się na Mazowszu od kilku dni, istnieje możliwość wystąpienia zatoru lodowego w rejonie Płocka. Obecnie stan alarmowy został przekroczony w Płocku na wszystkich czterech wodowskazach.

Dynamika zjawisk hydrologicznych i glacjalnych jest duża dlatego już została podjęta decyzja o zabezpieczeniu ul. Gmury i ewentualnej ewakuacji około 110 mieszkańców, dla których zostaną przygotowane pokoje w Bursie Płockiej. Wszystkie służby mundurowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości.

Państwowa Straż Pożarna zwiększyła obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz specjalistyczny sprzęt. Policja oraz Straż Miejska na wypadek ewakuacji zabezpieczy dobytek mieszkańców ul. Gmury. W rejon ulicy zostanie dostarczony piasek oraz worki oraz autobusy KM Płock.

 

Stany wody na wodowskazach g. 6 13.02. W nawiasach różnice do g. 4:

„PKN Orlen” – 781 (-1);

„Brama p.pow.” – 362 (-2);

„Borowiczki” – 390 (-1);

„Wyszogród” – 472 (+13);

„Kępa Polska” – 504 (-2).

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 16.00 dn. 12.02.2021:

Borowiczki – 396 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – pomiar wstrzymany ze względu na zamknięcie śluzy na ujęciu wody Grabówka

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 370 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 787 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 14.00 dn. 12.02.2021:

Borowiczki – 398 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – pomiar wstrzymany ze względu na zamknięcie śluzy na ujęciu wody Grabówka

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 374 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 788 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 12.00 dn. 12.02.2021:

Borowiczki – 400 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – pomiar wstrzymany ze względu na zamknięcie śluzy na ujęciu wody Grabówka

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 376 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 790 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 10.00 dn. 12.02.2021:

Borowiczki – 405 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – pomiar wstrzymany ze względu na zamknięcie śluzy na ujęciu wody Grabówka

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 378 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 793 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 8.00 dn. 12.02.2021:

Borowiczki – 409 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – pomiar wstrzymany ze względu na zamknięcie śluzy na ujęciu wody Grabówka

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 380 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 794 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 6.00 dn. 12.02.2021:

Borowiczki – 410 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – pomiar wstrzymany ze względu na zamknięcie śluzy na ujęciu wody Grabówka

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 386 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 796 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 22.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 426 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 370 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 400 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 810 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 20.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 430 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 375 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 406 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 813 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 18.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 436 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 379 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 406 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 815 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 16.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 440 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 383 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 412 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 823 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 14.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 448 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 387 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 420 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 826 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 12.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 454 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 394 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 426 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 832 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 10.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 463 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 397 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 438 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 837 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 8.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 464 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 393 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 438 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 838 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 6.00 dn. 11.02.2021:

Borowiczki – 462 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 402 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 442 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 843 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 22.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 440 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 418 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 432 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 846 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 20.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 428 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 425 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 412 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 828 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 18.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 394 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 435 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 382 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – brak danych (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 16.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 412 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 448 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 370 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 792 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 14.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 482 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 456 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 390 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 794 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 12.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 470 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 464 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 404 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 798 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 10.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 469 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 471 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 400 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 793 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 08.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 464 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 470 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 396 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 789 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 06.00 dn. 10.02.2021:

Borowiczki – 462 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 468 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 394 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 787 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 00.00:

Borowiczki – 453 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 459 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 386 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 782 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 22.00:

Borowiczki – 452 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 457 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 380 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 779 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 20.00:

Borowiczki – 449 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 454 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 380 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 779 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 18.00:

Borowiczki – 448 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 453 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 380 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 779 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 16.00:

Borowiczki – 432 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 440 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 380 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 781 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 14.00:

Borowiczki – 430 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 435 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 366 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 771 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 12.00:

Borowiczki – 416 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 424 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 366 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 770 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 10.00:

Borowiczki – 402 cm  (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 406 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 364 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 770 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 8.00:

Borowiczki – 388 cm  (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 385 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 330 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 753 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 6.00:

Borowiczki – 376 cm  (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 371 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 320 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 729 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 00.00:

Borowiczki – 346 cm  (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 347 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 310 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 718 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 22.00:

Borowiczki – 334 cm  (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 336 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 286 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 702 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 20.00:

Borowiczki – 315 cm  (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 324 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 290 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 702 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 18.00:

Borowiczki – 300 cm  (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 308 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 280 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN 701 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 16.00:

Borowiczki – 286 cm  (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 287 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 274 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN 698 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 14.00:

Borowiczki – 276 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 270 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 258 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN 684 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

 

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Płocku

Po powodzi z 2010 r. na terenie Płocka w latach 2011-2014  powstało wiele zabezpieczeń i urządzeń bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Są to rozbudowana zapora boczna Borowiczki, rozbudowane wały wsteczne Słupianki oraz lewy wał Rosicy. Realizacja polepszyła stan techniczny zapór we Włocławku i Borowiczkach oraz wałów wstecznych rzek Słupianki i Rosicy, co zwiększyło ochronę przed potencjalnymi powodziami.

Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców prawobrzeżnej części Płocka miało podniesienie ulicy Gmury i zabezpieczenie osuwiska w rejonie ulicy Grabówka, natomiast dla mieszkańców lewego brzegu Wisły – remont ulicy Dobrzykowskiej wraz z budową poprzecznej przegrody dolinowej. Koszt rozbudowy zapory bocznej Borowiczki, wałów wstecznych Słupianki oraz lewego wału Rosicy sięgnął prawie 15 mln zł. Wartość całego projektu to 111,8 mln zł z czego dofinansowanie z UE wyniosło ponad 71 mln zł. Inwestycja zakończyła się w grudniu 2014 roku.

Po powodzi z 2010 roku zrealizowano także kilka inwestycji przeciwpowodziowych na terenie powiatu płockiego m.in. w Dobrzykowie, gdzie odbudowano wał o długości 260 metrów za łączną kwotę ponad 5 mln zł. W Dobrzykowie oraz Wiączeminie wykonano także modernizację przepompowni zalanych podczas powodzi. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w powiecie płockim – w Świniarach, Dobrzykowie i Chmielewie, oraz inwestycje w Płocku – rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i wałów wstecznych Słupianki oraz Rosicy, a także modernizacja przepompowni w Dobrzykowie i Wiączeminie – to tylko niektóre inwestycje przeciwpowodziowe realizowane w powiecie płockim w latach 2011-2014. W tym czasie przeznaczono około 140 mln zł na usuwanie skutków powodzi i odbudowę infrastruktury w regionie.

POWÓDŹ – JAK POSTĘPOWAĆ?

PAMIĘTAJ:

W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym:

1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

3) prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w

tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków;

4) wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie;

5) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;

6) lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Art. 176 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).

W sytuacji zagrożenia powodzią:

 • Przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku.
 • Jeśli możesz – odeślij dzieci i starsze osoby w bezpieczne miejsce.
 • Ustal sposoby kontaktowania się z rodziną w razie utraty z nią łączności.
 • Naucz najbliższych członków rodziny wyłączania dopływu energii elektrycznej, gazu i wody.
 • Posiadaj w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności.
 • Zgromadź znaczną ilość czystej wody (w czasie powodzi mogą nie funkcjonować wodociągi, a woda w studniach może być skażona).
 • Włącz radio (na baterie) i nastaw je na częstotliwość programu lokalnego.
 • Przygotuj zastępcze źródła światła.
 • Przygotuj odpowiednią odzież i buty.
 • Jeśli masz sprzęt pływający – utrzymuj go w sprawności i używaj tylko w przypadku zagrożenia życia.
 • Rozpoznaj drogi ewakuacyjne i zapoznaj z nimi swoich najbliższych (sąsiadów).
 • Opróżnij szambo, zabezpiecz nawozy sztuczne i inne substancje mogące w czasie przyboru wód skazić środowisko.
 • Wyprowadź lub wywieź inwentarz żywy w bezpieczne miejsce.
 • Zapewnij inwentarzowi pasze na co najmniej 2 – 3 doby.
 • Podczas powodzi dostosuj się do poleceń prowadzących akcję ratunkową.
 • W razie ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe, odłącz dopływ energii elektrycznej, gazu, wody, zamknij mieszkanie.
 • Niezależnie od czynności, które powinieneś wykonać, zawczasu ubezpiecz swoje mienie.

K. Kozłowski