Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Całkiem Nowy Człowiek w fotografii i rzeźbie

Już w najbliższy piątek zapraszamy do Płockiej Galerii Sztuki na otwarcie wystawy „Całkiem Nowy Człowiek”. Będzie ono inne niż zwykle, bo odbędzie się w formie oprowadzania kuratorskiego, w czasie którego dr Tomasz Jędrzejewski opowie o eksponowanych dziełach. Początek o 18:00.

Swoje prace zaprezentuje trzydziestu artystów dwóch dyscyplin sztuki: fotografii i rzeźby. Wszystko po to, aby zmierzyć się z tym, co dla twórców najbliższe: ukazać prawdę o współczesnym człowieku, otworzyć widza na problematykę tożsamości oraz miejsca istoty ludzkiej w otaczającej nas rzeczywistości.

Tytułowy „nowy człowiek” jest samotny, często pozbawiony relacji z drugim człowiekiem. Żyjący w wirtualnym świecie, często nastawiony na kult piękna i szeroko pojmowaną konsumpcję. Artyści przez swoje dzieła zadają pytania o jednostkę i zbiorowość. Jaki jest dziś człowiek? Dokąd zmierza? Co z naszym humanizmem? Gdzie jest miejsce dla chorych, słabych, wykluczonych czy odmiennych? Są to pytania bardzo ważne dla wszystkich pokoleń. Wiele dzieł odnosi się bezpośrednio do emocji, odczuć związanych z wyobcowaniem, samotnością i przymusową izolacją, niektóre wprost odnoszą się do obecnej sytuacji pandemicznej stając się czytelnym zapisem czasu.

Na ekspozycji widoczny jest silny ładunek subiektywnych doświadczeń, osobistych odniesień oraz znaków czy też symboli kulturowych uniwersalnych dla wszystkich zbiorowości. Interdyscyplinarny charakter wystawy pozwolił na pozytywne „iskrzenie” pomiędzy twórcami i zaowocował ciekawymi rozwiązaniami formalnymi. Zwraca uwagę różnorodnością użytych technik: fotografie tradycyjne, fotografie na szkle i płótnie, rzeźby wykonane w różnych materiałach, instalacje wykorzystujące specyfikę miejsca, projekcje, obiekty i hologramy.

Wystawa w swoim zamiarze ma również łączyć pokolenia twórców jak i odbiorców, ukazuje rolę sztuki w kształtowaniu poglądów społecznych, będąc istotnym czynnikiem dyskursu publicznego.

Ekspozycja powstała dzięki współpracy między Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski, Wielkopolskim Związkiem Artystów Rzeźbiarzy oraz Wydziałem Rzeźby na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Współorganizatorem jest Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku.

Kurator wystawy
dr Tomasz Jędrzejewski

 

Artystki i artyści biorący udział w wystawie:
Robert Andre, Wojciech Beszterda, Emilia Bogucka, Jarosław Bogucki, Joanna Buczak, Tytus Grodzicki, Anna Ilska-Gruchot, Jacek Jagielski, Tomasz Jędrzejewski, Andrzej Kołodziejczyk, Wiesław Koronowski, Roman Kosmala, Rafał Kotwis, Włodzimierz Kowaliński, Maciej Kuszela, Agnieszka Lisiak „Skórka”, Danuta Mączak, Igor Mikoda, Zdzisław Orłowski, Barbara Pilch, Patrycja Pi Pa Piwosz, Anna Sarnecka, Norbert Sarnecki, Sławek Skrobała, Piotr Spek, Dawid Szafrański, Leszek Szurkowski, Karol Szymkowiak, Krzysztof Ślachciak, Szymon Zwoliński.

Czas trwania wystawy: 28 stycznia – 20 lutego 2022

Finisaż: 18 lutego 2022 (piątek), godz. 18:00

opr. mk