Poprzednia wersja strony Plock.eu

Ekologiczny projekt Blue Bridge

Cele:

  1. Wykorzystanie wody szarej (oczyszczonych ścieków)
  2. Wprowadzenie mniejszej ilości ścieków do Wisły
  3. Zmniejszenie ilości pobieranej wody przez Partnera Projektu – Orlen 

W 2019 r. Prezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski zainicjował pomysł wykorzystania do celów przemysłowych oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni w Maszewie. – Udało nam się zainteresować tym tematem największy w naszym mieście zakład przemysłowy, który również korzysta z wód Wisły – PKN ORLEN. W wyniku przeprowadzonych wielu badań, analiz, wizji terenowych i spotkań roboczych powstała precyzyjna wizja projektu, który nazwano „Blue Bridge”.  W Wodociągach Płockich powołano zespół pracowników, który zajmuje się nadaniem koncepcji realnych kształtów – wyjaśnia prezes Wiśniewski. W październiku tego roku Zarząd Wodociągów Płockich podpisał porozumienie z przedstawicielami Zarządu PKN Orlen o przygotowaniu do realizacji projektu w ramach gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Wodociągi Płockie przeprowadziły w latach 2009-2013 gruntowną modernizację, a właściwie przebudowę, oczyszczalni ścieków w Maszewie, do której kierowane są wszystkie ścieki z Płocka i okolicznych gmin. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Wisły, a ich jakość spełnia obecnie restrykcyjne, obowiązujące w kraju i UE standardy. Aby oczyszczone ścieki, trafiły do zakładu produkcyjnego PKN ORLEN i tam zostały wykorzystane jako woda procesowa, konieczne jest doczyszczenie i przetransportowanie ich na znaczną odległość. W najkorzystniejszym wariancie jest to rurociąg o długości ok. 4 km, który stanowi pewnego rodzaju most.

Szczegóły przebiegu rurociągu z wodą (doczyszczonymi ściekami) ustali wykonawca koncepcji. Na finiszu jest postępowanie, które wyłoni wykonawcę. –  Nasze analizy pokazały, że jest kilka wariantów przebiegu rurociągu, na lądzie jak również wzdłuż Wisły. W ramach opracowania zostaną również przygotowane wszelkie dokumenty, które umożliwią przystąpienie do opracowania projektu wykonawczego i jego realizacji – informuje Andrzej Wiśniewski.

Jest to innowacyjny projekt w skali kraju, ale może nawet Europy – projekt gospodarki obiegu zamkniętego, który wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu. Korzyści z takiego projektu wydają się być oczywiste – ochrona środowiska poprzez:

· ochronę zasobów wodnych – PKN ORLEN pobierze ok. 25% mniej wody z Wisły na potrzeby procesów technologicznych,

· ochronę wód – ścieki z płockiej oczyszczalni w Maszewie nie trafią do Wisły.

– Cieszymy się, że wspólnie z naszym parterem możemy eliminować negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez ochronę wód i zasobów wodnych. Mamy wielką nadzieję, że Blue Bridge będzie przykładem dla innych miast do podejmowania takich wyzwań, które przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych – podkreśla prezes Wodociągów.

Alina Boczkowska

Na zdjęciu od lewej: Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN, Andrzej Wiśniewski – Prezes Wodociągów Płockich, Andrzej Wachowski – Dyrektor Biura Gospodarki Wodno-Ściekowej PKN ORLEN. Fot. materiały prasowe PKN Orlen.