Poprzednia wersja strony Plock.eu

Nagrody prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W Dniu Nauczyciela odbyło się uroczyste spotkanie władz Płocka z nauczycielami i pracownikami oświaty. Prezydent przyznał także nagrody pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych. Uroczystość w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 uświetnił występ wokalistek MDK im. Króla Maciusia I.

W Dniu Edukacji Narodowej życzenia i podziękowania dla wszystkich nauczycieli, pedagogów i pracowników administracyjnym placówek oświatowych złożyli prezydent Andrzej Nowakowski, Stanisław Nisztor  – prezes oddziału ZNP w Płocku i Marek Krysztofiak – przewodniczący SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

– Obecnie przed polskimi nauczycielami, uczniami i samorządami jest wiele wyzwań związanych z edukacją. Chcemy szkoły stawiającej w centrum uczniów i uczennice: ich prawa oraz potrzeby, marzenia i pomysły. Chcemy szkoły nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej. Przyjaznej dla kadry pedagogicznej, dla młodych ludzi i ich rodziców. Takiej, która motywuje do nauki, rozwija kluczowe kompetencje i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Składając Państwu życzenia mam świadomość, że w tym roku szkolnym czeka Państwa wiele pracy i nieprzewidzianych sytuacji, z którymi będziecie musieli sobie poradzić. Wierzę, że tak jak dotychczas, staniecie Państwo na wysokości zadania – można przeczytać w liście prezydenta Andrzeja Nowakowskiego do nauczycieli i pracowników administracyjnych oświaty.

Podczas uroczystości oprawę artystyczną zapewniły wokalistki Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia I oraz orkiestra dęta ZST „Siedemdziesiątka”.

 

Nagrodzeni dyrektorzy szkół i placówek w Płocku

  • Dyrektorzy

Nagrody I stopnia
1. Katarzyna Fabiszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke

Nagrody II stopnia
1. Jadwiga Urbaniak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 19
2. Anna Wiśniewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
3. Małgorzata Pawlak – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
4. Ireneusz Szychowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
im. Ludwika Krzywickiego
5. Marzenna Machała-Pniewska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
6. Tadeusz Milke – Dyrektor HZPiT „Dzieci Płocka”

  • Nauczyciele – Nagrody II stopnia

Miejskie przedszkola
1. Magdalena Sochacka – Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny
2. Marzena Przygocka – Miejskie Przedszkole nr 2
3. Renata Wagner – Sadowska – Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
4. Edyta Kosin – Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
5. Małgorzata Edyta Wałęsa – Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi
6. Katarzyna Markiewicz – Miejskie Przedszkole nr 8
7. Anna Bogdańska- Miejskie Przedszkole nr 11
8. Katarzyna Pietrzak – Miejskie Przedszkole nr 13
9. Monika Majewska – Miejskie Przedszkole 15
10. Iwona Cak – Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16
11. Izabela Moryń – Miejskie Przedszkole nr 19
12. Anna Bornińska – Miejskie Przedszkole nr 21
13. Katarzyna Andżelika Barska- Miejskie Przedszkole nr 27
14. Agnieszka Furmanik – Nowicka – Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31
15. Mariola Jolanta Białaszek – Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi
16. Katarzyna Kret – Miejskie Przedszkole nr 37

Szkoły podstawowe
1. Marta Marszałek – Pajewska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
2. Monika Jabłońska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
3. Anna Orłowska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
4. Ewa Stania – Tomczak – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
5. Joanna Szafaryn – Daniłowicz – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
6. Monika Boćkowska – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego
7. Aneta Fistkowska – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego
8. Marta Szczecińska – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
9. Joanna Szymborska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego
10. Konrad Błaszczyk – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego
11. Marta Bieniek – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
12. Beata Mokrska – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
13. Małgorzata Bielska – Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy
14. Anna Waśniewska – Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera
15. Elżbieta Dmochowska-Grzelak – Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera
16. Aldona Zofia Ciarka – Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu
17. Iwona Muszyńska – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika
18. Milena Leszczyńska – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika
19. Marzena Anna Stupecka – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
20. Agnieszka Anna Mirecka – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
21. Elżbieta Agnieszka Gołębiewska – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego
22.Ewa Bogiel – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego
23. Ewa Głogowska – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego
24.Dorota Magdalena Bosiak – Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
25.Małgorzata Katarzyna Stawiarska – Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
26.Hanna Teresa Nowak – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina
27.Marzena Małgorzata Kujawska – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina
28.Dorota Goździńska – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina
29.Marlena Agnieszka Błachowicz – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka
30.Beata Monika Szymczak – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka
31.Iwona Jolanta Jędrzejewska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka
32.Agnieszka Sosnowska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka
33.Renata Anna Cichocka – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej
34.Justyna Zofia Matusiak – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej
35.Joanna Pankowska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej

Licea ogólnokształcące
1. Barbara Reszczyńska – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
2. Małgorzata Anna Belniak – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
3. Anna Gawinowska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej
4. Jolanta Torbicka – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej
5. Dorota Cywińska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej
6. Agnieszka Garstka – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
7. Anna Patelska – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
8. Katarzyna Stępniak – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

Zespoły szkół
1. Grażyna Kurzyńska – Zespół Szkół nr 1
2. Anna Aronowska – Tokarska – Zespół Szkół nr 1
3. Krzysztof Modrzejewski – Zespół Szkół nr 5
4. Małgorzata Szreder – Zespół Szkół nr 5
5. Bożena Biruta Tyburska – Zespół Szkół nr 5
6. Urszula Wasilewska – Zespół Szkół nr 5
7. Anna Barbara Chyszpańska – Zespół Szkół Budowlanych nr 1
8. Grzegorz Serejko – Zespół Szkół Budowlanych nr 1
9. Jarosław Franciszek Żółtowski – Zespół Szkół Technicznych
10. Bogdan Marek Taube – Zespół Szkół Technicznych
11. Marek Przybyszewski – Zespół Szkół Technicznych
12. Maciej Mahlik – Zespół Szkół Technicznych
13. Beata Szwęch – Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego
14. Karola Danielak – Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego
15. Monika Katarzyna Knap – Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego
16. Marek Kajkowski – Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
17. Dariusz Lemanowicz – Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
18. Oliwia Wojciechowska – Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
19. Krzysztof Baryła – Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
20. Dawid Daszkiewicz – Dąbrowski – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
21. Violetta Jolanta Dorywalska – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Szkoły specjalne i placówki wychowania pozaszkolnego
1. Wioletta Miętus – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego
2. Monika Jadwiga Raczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego
3. Urszula Kozłowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego
4. Mariola Dąbrowska – Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
5. Renata Rybarczyk – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
6. Beata Maria Jaworska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
7. Ewa Rajkowska – Iwaniak – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24
8. Paweł Grabowski – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«