Rezerwacja wizyty

Fundusz Grantowy dla Płocka zaprasza po granty

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” po raz 10. zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie projektów służących mieszkańcom Płocka. Wnioski o wsparcie można składać do 23 listopada.

To już X edycja konkursu dla organizacji pozarządowych oraz IV edycja w ramach, której środki finansowe zostaną przyznane osobom indywidualnym i podmiotom niezrzeszonym.

Zwycięzców konkursu poznamy pod koniec grudnia. Organizacje pozarządowe mogą aplikować o granty do 25 tys. zł. Natomiast grupy nieformalne oraz osoby indywidualne, które – będąc mieszkańcami Płocka – nie należą do żadnych organizacji mogą uzyskać do 5 tys. zł.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i w trosce o bezpieczeństwo uczestników, w tym roku nie odbędzie się spotkanie inauguracyjne nowej edycji konkursu grantowego. Organizatorzy liczą jednak, że pomimo życia w świecie, w którym musimy się mierzyć z nowym sposobem funkcjonowania i ograniczać interakcje społeczne w przestrzeni publicznej, także obecna edycja konkursu grantowego przyczyni się do powstania ciekawych i innowacyjnych projektów, które będą służyły polepszaniu życia mieszkańców Płocka.

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy dla Płocka od ponad 17 lat, jest tradycyjnie wsparcie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Fundusz Grantowy dla Płocka i społecznie odpowiedzialni fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, przede wszystkim w świecie pogrążonym w epidemii koronawirusa, ale także trudności gospodarcze, społeczne, klimatyczne i edukacyjne, osiągnęły poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też w ramach konkursu będą promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Ich realizacja poprzez wszystkie dostępne środki, w tym również przez sieć Internet, jest szansą na to, aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość, szczególnie w obliczu dzisiejszych wyzwań.

Organizatorzy liczą, że pomysły dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu grantowego będą innowacyjne, dostosowane do obecnie panujących warunków, wykorzystujące nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne, które posłużą całej społeczności mieszkańców Płocka.

Przypominamy, że wnioski konkursowe należy składać do 23 listopada, do godziny 15. Formularze konkursowe dostępne będą na stronie: www.fundusz-grantowy.pl W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@fundusz-grantowy.pl lub pod nr tel. 601 070 506; od pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00.

Dotychczas Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka wsparła 400 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 5.5 mln. zł. Udział w nich wzięło ponad 100 tys. osób. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej.

Założycielami Fundacji są Gmina Miasto-Płock, PKN Orlen, Basell Orlen Polyolefins. Fundusz jest także cykliczne wspierany przez Fundację Levis Strauss.

Płocki model współpracy stworzony przed 17 laty został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA a nawet w Chinach. Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany w 2019 roku za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Fundacja została także umieszczona w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15. wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs).

Środki finansowe umożliwiające realizację projektów dla płocczan pochodzą od Fundatorów Fundacji – PKN Orlen i Basell Orlen Polyolefins oraz darowizny Levi Strauss Foundation.

K. Kozłowski