Rezerwacja wizyty

Godni Naśladowania

Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Płocku, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej, Fundacja Szybciej Wyżej Dalej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” – oto zdobywcy tytułu Godni Naśladowania za działalność w 2020 roku.

Laureatów, spośród zgłoszeń mieszkańców, wyłoniła kapituła konkursu. Wyróżniła wspomniane organizacje pozarządowe za działania na rzecz mieszkańców Płocka, przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19.

W skład kapituły weszli:
Monika Maron – Dyrektor Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
Bożena Musiał – Przewodnicząca Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Ewa Jabłońska – Prezes Stowarzyszenia Wędka
Piotr Lisocki – Wiceprezes Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Wioletta Skonieczna – Prezes Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku „Szkoła pod Brzozami”

Oprócz nagród kapituła przyznała także wyróżnienie dla 64. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.

„Godni Naśladowania”  to konkurs adresowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wyjątkowy, bo nagrodzeni zostają ci, którzy bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka.

Statuetki wręczył dziś prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Jestem dumny, że jako prezydent mogę współpracować z państwem – mówił. – Ze społecznikami, którzy swój czas i energię poświęcają dla innych. Dziękuję za państwa obywatelską postawę, zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

mp