Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

III edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Tematem tegorocznej edycji konkursu są mozaiki, freski, sgraffita i inne dekoracje architektoniczne.

Warunki udziału w konkursie

Należy przesłać – drogą mailową na adres: dziedzictwo@mazovia.pl do 12 sierpnia br. do godz. 12.00 – zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Mozaiki, freski i sgraffita”, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2022 r. oraz skan podpisanego formularza zgłoszeniowego. Plik zdjęcia należy opisać w następujący sposób: miejscowość w której wykonano zdjęcie, tytuł zdjęcia. Plik formularza należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii), laureatów oraz wyróżnionych w I i II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem umieszczonym w pliku poniżej.

Przebieg konkursu

Spośród nadesłanych prac, Jury Konkursu, którego skład w drodze zarządzenia wyłoni Marszałek Województwa Mazowieckiego, wybierze maksymalnie 8 fotografii biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność i jakość zdjęć.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda – w wysokości 2 000 zł;

II nagroda – w wysokości 1 800 zł;

III nagroda – w wysokości 1 600 zł;

maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Dodatkowe informacje

Konkurs został objęty patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Regulamin i wszelkie informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie:

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/dziedzictwo/odkrywamy-nasze-dziedzictwo/iii-edycja-konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

K. Kozłowski, źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Następna aktualność
»