Poprzednia wersja strony Plock.eu

Jest praca w Straży Miejskiej

Płocka Straż Miejska poszukuje pracowników. Dla siedmiu osób oferuje stabilne zatrudnienie, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, a także możliwość rozwoju zawodowego. Nabór do pracy trwa do 14 października.

Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to będą główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta w Straży Miejskiej.

Strażnik miejski to służba na rzecz mieszkańców, zawód zaufania publicznego, a to zobowiązuje. Wymagania obowiązkowe przyszłych strażników to:

  • wiek: ukończone 21 lat,
  • wykształcenie: co najmniej średnie,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • obywatelstwo polskie,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • posiadanie pełni praw publicznych,
  • niekaralność sądowa

Praca w Straży Miejskiej w Płocku  jest pracą dla społeczeństwa. Jest zadaniem trudnym i wyczerpującym. Wymaga od kandydata  zaangażowania, odpowiedzialności i uczciwości. Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu podstawowym, którego celem będzie m.in. umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach oraz poznanie zagadnień prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.straz.bip.ump.pl oraz w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Otolińskiej 10.

K. Kozłowski, źródło: Straż Miejska Płock

Następna aktualność
»