Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2022 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek: PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej (Urząd Miasta Płocka, Stanowiska Obsługi Klientów al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6) lub pod nr telefonu 24 3671590.

K. Kozłowski