Rezerwacja wizyty

Konsultacje programu współpracy z NGO

Rozpoczynamy konsultacje programu współpracy z NGO na przyszły rok. Do 10 lipca czekamy na opinie i uwagi od organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dokumencie, z którym można zapoznać się TUTAJ, znajdują się informacje o zasadach współpracy Miasta Płock z organizacjami pozarządowymi. Jej celem jest rozwój lokalnej społeczności i lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W programie określono także zadania, które płocki samorząd chce realizować wspólnie z NGO i wstępny harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert.

Opinie o zapisach Programu Współpracy w 2024 roku można zgłaszać w:

  • formie papierowej na formularzu, który pobierzecie STĄD. Można go:
    • wysłać na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Synagogalna 4, 09-400 Płock (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),
    • przynieść do Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu UMP, który mieści się przy ul. Synagogalnej 4
    • złożyć w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej 3,
  • formie elektronicznej, wypełniając formularz i wysyłając na adres e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu.

Czas na zgłoszenie uwag jest od dziś do 10 lipca. Zachęcamy do wypowiedzenia się.

Załączniki:

mk