Rezerwacja wizyty

Konsultacje projektu programu współpracy Województwa Mazowieckiego z ngo

Szanowni Państwo,

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego programu współpracy jest program obowiązujący w roku 2022. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca 2022 r. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go na jeden z wymienionych sposobów:

– na stronie internetowej: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

– e-mailem: organizacyjny@mazovia.pl

– pocztą na adres:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2023”

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl

Do pobrania:

Komunikat

Formularz