Rezerwacja wizyty

Konsultacje społeczne projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 8 marca 2022 r. przyjął informację w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030 z powiatami.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Konsultacje trwają od 16 do 30 marca 2022 r.

Uwagi do projektu Strategii można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji w jeden z poniższych wymienionych sposobów:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
  3. za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/;
  4. osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125a.

Pliki do pobrania:

K. Kozłowski, źródło: Sejmik Województwa Mazowieckiego