Rezerwacja wizyty

Świadczenie dla przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Mieszkańcy Płocka, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy mogą otrzymać rządowe dofinansowanie w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Wnioski mogą składać od wtorku, 22 marca od godz. 9:00 w specjalnie w tym celu uruchomionym mobilnym punkcie przy pl. Dąbrowskiego 4.

Świadczenie będzie wypłacane Polakom, którzy zapewniają Ukraińcom bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Nie jest przyznawane na stałe, będzie obowiązywało przez 60 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony. Pieniądze są wypłacane z dołu za już udzielone wsparcie.

Warunkiem otrzymania środków jest złożenie wniosku. Urząd miasta na jego rozpatrzenie ma 30 dni. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków, w których przebywają uchodźcy. Jeśli bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu kwoty dofinansowania. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli obywatele Ukrainy byli objęci wsparciem przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli 16 marca.

Wnioski mieszkańców Płocka będą przyjmowane w punkcie przy pl. Dąbrowskiego 4, który zacznie działać 22 marca o godz. 9:00. Będzie czynny od poniedziałku do środy w godz. 7:30 – 15:30, w czwartki 8:30 – 17:30, piątki 8:30 – 15:30.

Przed przyjściem do punktu najlepiej wypełnić wniosek. Dokumenty do pobrania:

mk