Rezerwacja wizyty

Nowe hotele dla dzikich zapylaczy

Trzy kolejne hotele dla dzikich zapylaczy stanęły w Płocku. Tym razem Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami ustawiło je w Parku Północnym.

Około 80 proc. naszych rodzimych upraw należy do roślin owadopylnych. Około 1/3 produktów spożywanych przez człowieka jest zależna bezpośrednio lub pośrednio od zapylania przez owady. Dlatego hotele dla dzikich zapylaczy są coraz bardziej potrzebne. Ubywa bowiem naturalnych kryjówek dla owadów, bez których nie będziemy mieć owocujących drzew i zieleni miejskiej. Hotele dla dzikich zapylaczy są doskonałym schronieniem i miejscem do życia oraz rozmnażania się dla pszczół różnych gatunków.

Koszenie traw, czy grabienie liści zabiera owadom naturalne miejsce do schronienia. Ratunkiem dla nich są hotele – miejsca do życia i rozmnażania się. Dziś w Parku Północnym ustawiliśmy trzy kolejne hotele dla dzikich zapylaczy. Zbudowali je pracownicy ekipy remontowej Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami, wykorzystując do tego odpady komunalne. W Płocku już wcześniej postawiliśmy hotel dla dzikich zapylaczy w lasku brzozowym na Podolszycach Południe w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Pozostawiamy też tam, gdzie to możliwe, spróchniałe pnie drzew, a czasami pomagamy owadom wprowadzić się do nich szybciej, poprzez nawiercenie w nich otworów. Takie „naturalne” hotele są przy schodach Broniewskiego.

Teraz budowaniem kolejnych hoteli dla dzikich zapylaczy zajmuje się PGO. Wykonuje je ekipa remontowa tej gminnej spółki w całości z odpadów komunalnych, wykorzystując stare meble, drewno, słomę, pędy roślin oraz elementy ceramiczne.

Przed miesiącem PGO ustawiło dwa hotele obok gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza. A we wtorek pracownicy spółki postawili kolejne trzy w Parku Północnym. A obok nich – rośliny miododajne, posadzone w specjalnie na tę okazję zbudowanych donicach.

– Jednym z naszych zadań jest również edukacja ekologiczna. Hotele dla dzikich zapylaczy są jej elementem – podkreślają w spółce.

H. Woźniak