Rezerwacja wizyty

Otwieramy pierwszy odcinek ul. Kościuszki

1 czerwca otwieramy przejazd pierwszym, całkowicie przebudowanym odcinkiem ul. Kościuszki.

Chodzi o fragment, który leży między pl. Narutowicza i ul. Tumską, a placem Obrońców Warszawy. Prace zaczęły się tu pod koniec ubiegłego roku i polegały przede wszystkim na rozdzieleniu kanalizacji z ogólnospławnej na sanitarną oraz deszczową. Następnie wykonaliśmy nową nawierzchnię, chodniki. Przy czym jezdnię wyłożyliśmy granitową kostką, a chodniki – granitowymi płytami. Na koniec zainstalowaliśmy nowe oświetlenie.

W ten sam sposób przebudujemy odcinek przecinający pl. Obrońców Warszawy oraz kolejny – między tym placem, a skrzyżowaniem z ul. Misjonarską.

Rozdział kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni prowadzimy też na pl. Dąbrowskiego, w tym miejscu roboty właśnie się toczą. Dziś do Szpitala św. Trójcy oraz budynków Akademii Mazowieckiej można dojechać po południowej jezdni, jadąc od skrzyżowania z ul. Gradowskiego „pod prąd”.

Prace zaś przeniosły się na kolejny odcinek południowej jezdni, bliżej ul. Kościuszki.

W poniedziałek 5 czerwca zaś nastąpi większa zmiana: wykonawca całkowicie zamknie na okres do dwóch miesięcy północną jezdnię pl. Dąbrowskiego (czyli od strony siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki) i zacznie tam prace rozdziale kanalizacji.

Za całą przebudowę zapłacimy 16,9 mln zł. Ponad połowę tych kosztów pokryjemy ze środków zewnętrznych. Pięć mln zdobyliśmy z budżetu państwa i cztery mln – z budżetu samorządu Mazowsza z „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Zadanie pn. Przebudowa ul. Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego”

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»